Projektledning Stambyte

För ett väl utfört arbete krävs projektledning vid ett stambyte. Byggnadssnickare, elektriker, plattsättare och rörmokare med specialistkompetens arbetar alltid med ett stambyte. Ibland behöver man involvera andra experter och hantverkare, beroende på vad det handlar om för fastighet och hur stambytet ska genomföras. Vi kan på Danixo kan hjälpa er med projektledning under ett stambyte genom att ställa en erfaren stambyteskonsult till ert förfogande.

Vad vinner man med god projektledning vid ett stambyte i Stockholm?

Projektledning vid ett stambyte handlar mycket om att samordna alla arbetsinsatser, gör man inte det riskerar budgeten att spricka och stambytet kan komma att dra ut på tiden. Vilket i sin tur kan innebära att de som bor och verkar i fastigheten blir missnöjda eftersom stambytet påverkar vardagen i huset i ganska hög grad. En fastighetsägare kan bli ersättningsskyldig eller vara tvungen att gå med på sänkt hyra om ett stambyte utförs på ett oskickligt sätt som stör de boende mer än vad som är rimligt. Detta kan man förebygga med god projektledning vid ett stambyte.


Man ska också vara medveten om att resultatet av ett stambyte påverkar viktiga funktioner i en fastighet under mycket lång tid. Om ett stambyte utförs med god projektledning och av duktiga entreprenörer kan det hålla i 60 år. Relining kan öka livslängden på de befintliga stammarna i upp emot 40 år (relining innebär att stammarna får ett nytt tätskikt). Det gör stor skillnad på ekonomin om man behöver byta stammar igen redan efter 30 år, eller om man missar att reling var ett alternativ på grund av slarv under förprojekteringen.

Ansvarsområden som faller under projektledning

Projektledningen under ett stambyte utgår från de aktuella förutsättningarna i form av skicket på de befintliga stammarna och önskemål från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen. 

Vanligtvis har man en dedikerad projektledare som arbetar med projektledning under ett stambyte. Alternativet är att ha olika ledarskap under olika faser, kanske genom att en byggledare går in under själva genomförandefasen. Projektledning handlar i grund och botten om att ha koll på helheten och se till så att inget glöms bort. Projektledaren ser till så att budgeten och tidsplanen kan hållas och att olika moment kan genomföras utan att hantverkare med olika expertis måste vänta på att något annat ska bli klart innan de kan genomföra sitt arbete. Väl genomförd projektledning innebär bland annat att:

 • Alla tillstånds erhålls i god tid innan den planerade byggstarten.
 • Beslutet om hur ett stambyte eller en stamrenovering ska genomföras tas på en solid grund efter en noggrant genomförd förstudie.
 • Lägenhetsinnehavare får tid att göra egna val av badrumsinredning i lugn och ro.
 • Det finns provisorier att tillgå under genomförandefasen så att livet kan fortgå även när vattnet är avstängt och badrummen utrivna.
 • Bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren får en kontaktperson de kan vända sig till med frågor under projektets gång.
 • Det finns en plan för kvalitetssäkring och kontroller under stambytets olika faser.
 • En projektledare från Danixo kan bidra under upphandlingsfasen och se till så att rätt entreprenörer knyts till projektet till rätt pris.

Listan var bara några exempel på vad projektledning under ett stambyte kan omfatta. Det är stor skillnad på projektledning i en liten bostadsrätt och en stor hyresfastighet. Beslutet om att genomföra stambyte tas på olika sätt beroende på vad fastigheten har för ägare. Bra projektledning kan säkra upp att allt förlöper på ett smidigt sätt, redan i det skedet.

Så kan en projektledare från Danixo hjälpa er med ett stambyte

En stambyteskonsult från Danixo har lång och bred erfarenhet av stambyte i Stockholm. Projektledning handlar dels om expertkunskap men också om god förmåga till kommunikation. Vi arbetar utifrån väl beprövade metoder men är också mycket måna om att förstå vad ni vill få ut av ett stambyte. Ofta handlar det om att göra ett ekonomiskt övervägande där flera faktorer spelar in. Man vill helst inte genomföra ett stambyte för nära inpå en badrumsrenovering men heller inte så sent att det finns risk för att gamla rörstammar eller elledningar börjar utgöra en fara. Vi kan hjälpa er att komma fram till vad som är bäst i er fastighet och arbeta med projektledning utifrån det.

Boka in ett förutsättningslöst möte med en av våra projektledare så kommer vi ut och tar en första titt på era stammar.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm