Steg 2 – Under ett stambyte

Även om grunden till ett lyckat stambyte läggs redan under inventeringen och upphandlingen är det när arbetet påbörjas inne i husen som man verkligen märker att ett stambyte är på gång. Aktiviteten kan vara febril och det underlättar verkligen för en brf att ha en projektledare som fast punkt under den här fasen.

När ett stambyte upphandlats och entreprenören och stambyteskonsulten från Danixo är färdiga med förarbetet kan det egentliga stambytet ta sin början. Det är under denna fas av arbetet som de boende i fastigheten påverkas och det är viktigt att en stamrenovering genomförs på ett sätt som stör alla som berörs av det så lite som möjligt. Men det viktigaste är att stambytet genomförs med kvalitet så att det håller i minst 50-60 år.

Kontakta en av våra konsulter direkt om ni har frågor om ett stambyte. Ni når oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se

Dom olika stegen under ett stambyte

Vi kommer att gå igenom de olika steg som ett traditionellt stambyte kan delas in i så kronologiskt det går. Förhoppningsvis ger det en bra bild av vad ett stambyte innebär och i vilken ordning olika saker behöver göras. 

1. Uppstartsmöte

Under ett uppstartsmöte brukar man gå igenom entreprenadavtalet och hur arbetet är upplagt. Såväl styrelsen som en representant från Danixo och entreprenören bör delta under mötet. Finns det några oklarheter så är det hög tid att de reds ut.

2. Inventering 

Redan långt innan den aktiva fasen av ett stambyte kan inledas har man besiktigat det befintliga systemet och planerat genomförandet. Innan det är dags att sätta igång görs en inventering för att säkerställa att allt är klart för byggstart.

3. Entreprenören etablerar sig på platsen

Det kan ta några dagar för entreprenören att få utrustning och provisorier på plats. Om det är en större stamrenovering kan det handla om att avfallscontainrar, manskapsbodar och toalettvagnar behöver komma i ordning. Exakt vad som behöver göras i den här fasen beror mycket på den enskilda fastigheten. Hur man löser det med tillgång till rinnande vatten och toaletter i samband med avstängningar kan också variera, men det är naturligtvis viktigt att det görs med hänsyn till de boende.

4. Lägenheter och lokaler förbereds

Om det är möjligt byter man till tillfälliga låscylindrar i de lägenheter och lokaler där stammarna ska bytas. Hantverkarna måste ha tillgång till alla utrymmen och kan inte vänta på att bli insläppta om ingen finns i lägenheten. Väggar och golv skyddas med plast och papper för att stambytet inte ska smutsa ner mer än nödvändigt. Ofta konstruerar man slussar som blir en ganska effektiv avdelning inne i lokaler och bostäder.

5. Våtutrymmen rivs ut

Om ett fullskaligt stambyte ska genomföras på det vanligaste sättet bryter man upp golven för att komma åt stammarna, då de sitter i golven och ibland i väggarna. Det betyder att badrum och ibland även delar av kök och andra våtutrymmen måste rivas ut. Det är en fas när det är mycket stök inne i lägenheterna, ofta bilas betonggolv upp med maskiner som bullrar. Lyckligtvis brukar inte den här etappen ta särskilt lång tid.

6. Det egentliga stambytet

Att få de nya stammarna på plats inne i lägenheter och lokaler går fort. Det kan göras på olika sätt beroende på förutsättningarna i den aktuella fastigheten.

7. Våtutrymmen återuppbyggs

Att bygga nya badrum är en viktig del av ett traditionellt stambyte. De boende ska ha haft möjlighet att påverka val av vitvaror och ytskikt och blir förhoppningsvis nöjda med resultatet. Ett stambyte där våtutrymmen renoveras höjer boendekvalitén.

8. Städning

Innan det är dags för slutbesiktning återställer entreprenören alla ytor och ser till så att det är städat. 

Stambyteskonsulten blir den sammanhållande länken

Den stora nyttan med att ha en projektledare från Danixo på plats under ett stambyte är att det är en person som har överblick i en process som kan vara komplicerad. Projektledaren är beställarens representant och kan både prata fackspråk med entreprenören och finnas tillgänglig för lägenhetsinnehavare som har frågor om allt från avstängningar av el och vatten till om tidsplanen kommer att hålla. Med en erfaren projektledare minskar dessutom risken för att fel ska begås under arbetet.

En projektledare måste inte ha lett arbetet under planeringen, men det finns fördelar med att låta en stambyteskonsult från Danixo finnas med under hela resan.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm