Våra tjänster

Vi på Danixo arbetar som stambyte konsulter och byggprojektledare och våra konsulter har i över 40 års tid upphandlat, projektlett och på andra sätt hjälpt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med deras stambyten och andra byggprojekt i deras fastigheter. Vi ser det som vår största uppgift och hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att nå lyckade resultat med deras stambyten och andra byggprojekt.

Varmt välkomna och kontakta oss direkt om ni vill få professionell konsult hjälp av inför ett stambyte i er fastighet. Ni kontaktar oss på 08-191993, eller via mail info@danixo.se.

Som projektledare och byggkonsulter kan vi förutom stambyten som är vår specialitet även bistå med vår hjälp och expertis inom många andra områden.

De vanligaste typen av konsultuppdrag vi som projektledare hjälper våra beställare med:

 • Stambyte
 • Relining och stamrenoveringar
 • Totalrenoveringar av hela fastigheter
 • Konvertering av vindar och lokaler till bostäder
 • Innergårdsrenoveringar
 • Lokal och kontorsanpassningar
 • Fasad och fönsterrenoveringar
 • Takrenoveringar
 • El och vvs arbeten
 • Balkongrenoveringar
 • Underhållsplaner

Oavsett omfattningen i uppdragen så hjälper vi våra beställare med helheten i projekten:

 • Behovsanalys och inspektion av fastigheter
 • Finansieringslösningar och rådgivning
 • Förfrågningsunderlag för upphandling
 • Anbudsbedömning av inkomna anbud
 • Entreprenadkontrakt
 • Försäkringar
 • Bygglov och bygganmälan
 • Vi står som kontrollansvariga (KA)
 • Projektledning genomgående
 • Slutbesiktning
 • Tvister om sådant skulle uppkomma

Vi erbjuder gratis konsultation och hjälp med finansieringslösningar

Vi vet med vår långa erfarenhet att det kan vara svårt och veta vart man ska börja när man börjar planera för stora och omfattande projekt som ett stambyte i sina fastigheter. Vi erbjuder därför gratis första konsultation och rådgivning där vi besvarar alla grundläggande frågor och förser er med den information ni behöver inför nästa steg. Vi hjälper er även med vår kunskap kring finansieringslösningar för hur en större renovering som ett stambyte ska kunna finansieras.

Med vår kunskap kan ni känna att ni är ni i trygga händer och vi har också stor erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar och har själva suttit som både ordförande och styrelsemedlemmar i flera olika bostadsrättsföreningar.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm