Våra tjänster

Vi arbetar som stambyteskonsulter och byggledare och våra konsulter har i över 40 års tid upphandlat, projektlett och på andra sätt hjälpt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med deras stambyten och andra rot projekt i deras fastigheter.

Som projektledare och fastighethetskonsulter kan vi förutom stambyten som är vår specialitet även bistå med vår hjälp och expertis inom många andra områden.

De vanligaste typerna av konsultuppdrag vi hjälper våra beställare med:

 • Stambyte
 • Relining och stamrenoveringar
 • Totalrenoveringar av hela fastigheter
 • Konvertering av vindar och lokaler till bostäder
 • Innergårdsrenoveringar
 • Lokal och kontorsanpassningar
 • Fasad och fönsterrenoveringar
 • Takrenoveringar
 • El och vvs arbeten
 • Balkongrenoveringar
 • Underhållsplaner

Oavsett omfattningen i uppdragen så hjälper vi våra beställare med helheten i projekten

 • Behovsanalys och inspektion av fastigheter
 • Finansieringslösningar och rådgivning
 • Förfrågningsunderlag för upphandling
 • Anbudsbedömning av inkomna anbud
 • Entreprenadkontrakt
 • Försäkringar
 • Bygglov och bygganmälan
 • Vi står som kontrollansvariga (KA)
 • Projektledning genomgående
 • Slutbesiktning
 • Tvister om sådant skulle uppkomma

Vi erbjuder gratis konsultation och hjälp med finansieringslösningar

Vi vet med vår långa erfarenhet att det kan vara svårt och veta vart man ska börja när man börjar planera för stora och omfattande projekt som ett stambyte i sina fastigheter. Vi erbjuder därför gratis första konsultation och rådgivning där vi besvarar alla grundläggande frågor och förser er med den information ni behöver inför nästa steg. Vi hjälper er även med vår kunskap kring finansieringslösningar för hur en större renovering som ett stambyte ska kunna finansieras.

Med vår kunskap kan ni känna att ni är ni i trygga händer och vi har också stor erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar och har själva suttit som både ordförande och styrelsemedlemmar i flera olika bostadsrättsföreningar.


Kontakta oss idag för mer information.