Stockholms stambytesexperter
40 års erfarenhet

Ring oss på 08 – 19 19 93

Danixo AB är en erkänd byggkonsultfirma med säte i Stockholm som grundades år 2003. Vi arbetar alltid som oberoende byggkonsulter och hjälper våra beställare med komplett projektledning med särskilt hög kompetens inom våra expertområden stambyte och rotprojekt i fastigheter.

Våra byggkonsulter har över 40 års samlad erfarenhet av stambyten och andra rotprojekt i fastigheter och är troligen Sveriges mer erfarna konsulter inom detta område. Vi har sedan 80-talet hjälpt våra beställare med sina stambyten och andra rotprojekt och har 100-tals lyckade projekt bakom oss med mycket goda referenser. Vårt arbete består av att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att planera, projektera samt upphandla stambyten och andra byggprojekt i fastigheter. Som oberoende stambytesexperter och projektledare bevakar vi våra beställares intressen och hjälper till med alla delar ifrån start till mål.

Våra byggkonsulter och projektledare har alla en gedigen erfarenhet som projektledare och är byggnadsingenjörer i grunden.

 • Våra konsulter har medlemskap hos SBR ”Svenska byggnadsingenjörers riksförbund” 
 • Våra konsulter har behörighet som KA kontrollansvarigt företag enligt SITAC
 • Våra konsulter har behörighet certifikat för våtrum hos BKR byggkeramikrådet
Danixo - Proffs på stambyten

Vi erbjuder professionell hjälp vid stambyten

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening bör man känna till att det lönar sig att anlita professionell konsulthjälp vid stora åtaganden som stambyte i fastigheter. Ett stambyte är ett stort och komplicerat arbete och ju tidigare våra projektledare kommer in i projekten desto större möjligheter finns det att påverka processen vilket innebär lägre kostnader, kortare genomförandetid och ett kvalitetssäkrat stambyte ifrån början till slut. Danixo erbjuder en trygg process och partner vid stambyten och andra renoveringar och en minskad risk för fastighetsägare att hamna i osäkerhet med entreprenören som i värsta fall kan sluta i tvister med rättsliga påföljder. Oavsett omfattning i projekten med allt ifrån 10 – 500 lägenheter så har Danixo den stora kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs för att projektleda ett stambyte med den absolut högsta kvalitén genom alla moment i projektet. Vi bevakar som oberoende konsulter fastighetsägarens intressen och säkerhetställer att ni får betala rätt marknadspris för utförda tjänster med rätt kvalité.

Som projektledare bistår vi med komplett hjälp ifrån början till slut och hjälper er med följande: 

 • Behovsanalys och besiktning av er fastighet
 • Oberoende rådgivning genomgående
 • Hjälp med finansieringslösningar 
 • Hjälp med försäkringar
 • Upprättande av komplett förfrågningsunderlag för upphandling
 • Anbudsbedömning av inkomna anbud så ni får ett bra pris
 • Vi tar fram bygglov och upprättar bygganmälan 
 • Vi är certifierade kontrollansvariga (KA) och står för behörigheten
 • Vi tar fram säkra entreprenadkontrakt
 • Vi tar hand om projektledning och kvalitetssäkrar alla moment
 • Vi tar hand om slutbesiktning 
 • Vi företräder er vid tvister om sådant skulle uppkomma

Vi förstår era behov och hjälper er

Erfarenhet

Vi har som byggkonsulter en lång erfarenhet av stambyten och alla andra renoveringar och ombyggnader som förekommer. Med vår samlade erfarenhet och kunskap behöver ni inte oroa er för att något skulle bli fel, vi hjälper er med alla förekommande delar kring renoveringar och ombyggnader i er fastighet och företräder er som fristående konsulter genom hela projektet. Med vår unika och långa erfarenhet får ni en trygg partner som finns vid er sida från början till avslut.

Förståelse

En ofta bortglömd parameter i samband med ett stambyte är förståelsen för vad det stora ingreppet i enskilda medlemmars/boendes liv innebär – ”De mjuka parametrarna”. Förutom alla fastigheters unika förhållanden och uppbyggnad betyder förståelsen för beställarens intentioner med stambytet också förståelsen för individens unika önskemål och behov oerhört mycket för en lyckad stambytesentreprenad. Vi har också förståelsen för styrelsens arbete där vi har stor kunskap och kan hjälpa er.

Kunskap

Vi är fastighetsexperter och byggnadsingenjörer som med över 40 års erfarenhet har all den nödvändiga kunskap som krävs för ett lyckat och väl genomfört stambytesprojekt. Oavsett omfattning och om det är ett stambyte som berör 10 lägenhet eller ett större stambyte på 500 lägenheter med tillhörande arbeten så har vi den unika kunskap som krävs för att planera, genomföra och kvalitetssäkra alla moment samt se till att alla lagar och regler efterföljs genomgående i alla delar.

Hör vad några av våra referenser säger om oss

Träffa våra stambyteskonsulter

Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte

Daniel Eriksson

daniel@danixo.se / 070-832 45 01 

Jan Schönborg

 jan@danixo.se / 070-606 18 08

Johan Svanström

johan@danixo.se / 070-410 55 42

Vårt erbjudande

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation vilket innebär ett första gratis möte med rådgivning där vi hjälper er och besvara alla grundläggande frågor så ni får dom bästa förutsättningarna för att kunna ta nästa steg i er renovering. Erbjudandet gäller endast juridiska personer.