Steg 3 – Avslut vid stambyte

När stammarna bytts ut, våtutrymmen återställts och fastigheten städats är det dags för kontroller och överlämnande av installationen. Detta får man inte slarva med utan det är viktigt att eventuella fel upptäcks direkt så att de kan åtgärdas innan systemet tas i bruk.

Våra projektledare ifrån Danixo kontrollerar så att alla arbetena är utförda korrekt och klarar en slutbesiktning med garanti.

Kontakta en av våra konsulter direkt om ni har frågor om ett stambyte. Ni når oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se

Slutbesiktninge

Det finns byggregler som entreprenörer måste rätta sig efter när det gäller stambyten. Att de gjort det och att uppdraget är utfört enligt avtalet med beställaren är något som kontrolleras noga när entreprenören är färdig med arbetet. Slutbesiktning ska genomföras av en certifierad besiktningsman som är oberoende i förhållande till entreprenören. En stambyte konsult från Danixo kan närvara under slutbesiktningen och se till så att besiktningsmannen kan arbeta effektivt utifrån ett bra underlag. Vi kan också ge förslag på en lämplig besiktningsgrupp.

Besiktningsmannen avgör om entreprenaden kan anses vara avslutad. Ibland behöver entreprenören åtgärda vissa brister innan arbetet kan anses vara avslutat. Om det inte genomförts en slutbesiktning är det inte säkert att föreningens försäkringar gäller.

Drift och skötsel genomgång

Det är viktigt att styrelsen och fastighetsskötaren vet hur man till exempel stänger av vattnet om det skulle behövas, och att de boende i fastigheten vet vart de ska vända sig om det skulle bli stopp i avloppen eller det börja läcka någonstans. Det ska helt enkelt inte vara några som helst oklarheter kring hur det nya systemet fungerar. Det är därför viktigt att entreprenören lämnar komplett och tydlig dokumentation i form av drift och skötsel till fastighetsägaren. Det är något som våra stambyte konsulter på Danixo alltid har som ett strikt krav vid ett stambyte och något som vi kontrollerar noggrant.

Garanti under garantitiden

Om något fel uppkommer efter besiktningen så ska det anmälas inom garantitiden. Efter ett stambyte skall det finnas lättillgänglig information om hur man gör en felanmälan till entreprenören. Garantitiden är normalt 5 år och 10 år på täskikten i våtutrymmena.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm