Stambyte i bostadsrätt

Danixo har stor erfarenhet av stambyten i bostadsrätter. Om du representerar styrelsen i en bostadsrättsförening och har frågor om stambyten kan vi svara på dem. Vi kan erbjuda fullservice när det gäller stambyten i bostadsrätter eller gå in som konsulter i enskilda delar av arbetet.

Allmänt om stambyte bostadsrätt

Stammarna i en fastighet är de rör och ledningar som krävs för viktiga funktioner som vatten, avlopp, el, värme, ventilation och telekommunikation. De stammar som slits mest, och är de man framförallt tänker på när det gäller stambyte i en bostadsrätt, är stammarna för vatten och avlopp. Förr eller senare försämras rörens funktion och i värsta fall kan de börja läcka så att det uppstår vattenskador.

Förutom att ett stambyte i en bostadsrätt innebär att man eliminerar risken för läckande rör och andra problem så är det en insats som i hög grad kan höja boendekvalitén. I samband med ett stambyte i en bostadsrätt har ni ett gyllene tillfälle att förbättra fastighetens ventilations- och värmesystem och dra in fiber så att alla i huset får riktigt snabbt internet. Det lönar sig jämfört med att öppna stammarna varje gång en enskild stam behöver bytas.

Bostadsrättslagen ger inget stöd för nedsatt hyra eller rätt till ersättningslägenhet för bostadsrättsföreningens medlemmar i samband med ett stambyte i en bostadsrätt. Därför är det viktigt att arbetet genomförs på ett sådant sätt att alla kan bo kvar. Om arbetet utförs på ett försumligt sätt och om skador orsakas på grund av det kan föreningen bli ersättningsskyldig gentemot en medlem som drabbas. Det ska dock sägas att det är betydligt vanligare med skador som orsakats av rörstammar och ledningar som inte bytts ut i tid.

Styrelsen kan bestämma att ett stambyte är nödvändigt och genomföra det oavsett vad enskilda medlemmar tycker. Om ett stambyte i en bostadsrätt innebär omfattande åtgärder, som att medlemmarnas badrum måste rivas ut krävs ett beslut från föreningsstämman, fattat med två tredjedelars majoritet.

Varför är det viktigt att genomföra ett stambyte i en bostadsrätt?

Ett stambyte förhindrar att olyckor sker och höjer värdet på alla lokaler och bostadsrätter i fastigheten. Att inte genomföra ett stambyte i en bostadsrätt är egentligen inget alternativ. Styrelsen kan hållas ansvarig om underhållet av gemensamma utrymmen är eftersatt. Frågan är när stambytet ska genomföras. Ett stambyte innebär lugn och ro i många år. Hot som annars är överhängande i äldre fastigheter, där det inte gjorts ett stambyte under de senaste 20 åren, undanröjs.

Att ha genomfört ett stambyte i en bostadsrätt kan också ha en positiv inverkan på föreningens lån och göra det lättare att hyra ut eventuella lokaler. För de enskilda medlemmarna innebär ett stambyte att lägenheterna kan säljas till ett högre pris eller belånas mer och mer förmånligt.

Åtgärder vid stambyte i bostadsrätt

Alla hus är olika och under planeringsfasen tittar vi noga på förutsättningarna för stambyte i den aktuella bostadsrättsföreningen. Utifrån en plan för hur stambytet ska genomföras i den aktuella fastigheten friläggs stammarna varpå de byts ut mot nya. Därefter återställs de utrymmen som påverkats vid stambytet. Exakt vilka åtgärder som behöver genomföras vid ett stambyte i en bostadsrätt beror mycket på den aktuella fastigheten.

Att frilägga stammarna är en omfattande insats eftersom de sitter inne i väggar, golv och tak. Ytskikt och eventuella tätskikt rivs och betong bilas upp för att stammarna ska bli åtkomliga. I samband med stambyten i bostadsrätter renoveras de flesta våtutrymmena i fastigheten. De boende får alltså nya badrum och ibland även kök utifrån sina egna preferenser. Det är något att se fram emot under stambytet.

Viktiga saker att tänka på i samband med stambyte i bostadsrätt

I en bostadsrättsförening är det viktigt att beslutet om ett stambyte är väl förankrat och att man är överens om att det är dags att genomföra ett stambyte. Om vi på Danixo genomför en besiktning som visar att det är problem med de befintliga stammarna kan styrelsen behöva agera snabbt. I de fallen är det viktigt att kommunicera klart och tydligt vilka konsekvenserna blir om problemen inte tas på allvar. Om det inte är akut med ett stambyte i bostadsrätterna ska beslutet tas under årsstämman.

God kommunikation är mycket viktigt även inför och under ett stambyte. Alla som är berörda av det måste få veta när olika insatser genomförs och hur det påverkar olika funktioner i fastigheten. Under vissa delar av arbetet måste vattnet stängas av och då ska det finnas provisorier. När vi på Danixo arbetar med stambyte i en bostadsrätt är vår målsättning att vardagen ska fungera även när badrummen inte används.

Det går förstås inte att välja bort att genomföra ett stambyte i en bostadsrätt då det kan få allvarliga konsekvenser. Om det inte finns pengar i bostadsrättsföreningens kassa eller i en renoveringsfond får man låna pengar och sedan höja avgiften. Kostnaden för ett stambyte skrivs av under många år. Bostadsrättsinnehavarna står för den del av kostnaden som gäller inredning utöver den standard som styrelsen valt att lägga sig på. Det bör alltså finnas möjlighet för de boende att göra egna val ifråga om hur våtutrymmen ska renoveras efter ett genomfört stambyte i en bostadsrätt.

Den avgörande frågan är när ett stambyte i en bostadsrätt ska genomföras. Det handlar mycket om timing. Ni vill inte göra det för tidigt eftersom det är dyrt med onödigt täta stambyten. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt att vänta tills det är dags att renovera badrummen i fastigheten. Att vänta för länge är dock förknippat med risker eftersom gamla stammar kan börja läcka eller orsaka elfel.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte i bostadsrätt

Vi på Danixo kan åta oss helhetsansvaret när det gäller ett stambyte i bostadsrätt men också åta oss enskilda delar om ni till exempel vill ha en oberoende konsult som utför slutkontrollen av stambytet.

I de fall då vi leder arbetet under ett stambyte i en bostadsrätt fungerar vi som ett nav i projektet och månar om god kommunikation mellan de inblandade parterna. Vi löser bygglovsfrågor, står för planeringen av projektet och sköter upphandlingar. När ett stambyte i en bostadsrätt väl är igång övervakar vi hur de olika momenten förlöper. När stambytet är genomfört kontrollerar vi att alla avtal som slutits med entreprenörer har fullföljts.

Vi har lång erfarenhet inom bygg och åtar oss även andra typer av projekt som är lönsamma att genomföra i samband med ett stambyte i en bostadsrätt. Det kan handla om allt från fasadarbeten till fönsterrenovering eller om att göra om råvindar till bostadsrätter.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm