Om Danixo

Danixo AB grundades år 2003 och är en erkänd byggkonsultfirma med säte i Stockholm. Vi arbetar med ett helhetskoncept där vi erbjuder komplett bygg och projektledning med hög särskilt hög kompetens inom områdena stambyte och ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad). 

Våra konsulter som arbetar för Danixo är några av branschens mest erkända och påbörjade sina karriär så tidigt som på 80 – talet där vi hjälpte våra beställare med sina stambyten och andra byggprojekt i deras fastigheter. På Danixo har vi också ett brett kontaktnät vi byggt under många år och decennier vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder med alla tänkbara delar kring ett projekt oavsett omfattning.

Våra kärnvärden på Danixo

Vi bygger Danixo tillsammans 

Gemenskapen är det viktigaste vi har på Danixo. Vi ställer alltid upp för varandra och bryr oss om varandra och vet att vi är starkast tillsammans. På företaget har vi en otroligt hög kompetens och kunskapsnivå med många olika spetskompetenser. Med vår gemenskap finns det inga problem som inte kan lösas och vi ser alltid till och hjälpa varann och finns där för varann när behov uppstår. 

Vi sprider glädje på jobbet 

Vi älskar verkligen vårt jobb och våra kunder märker att vi har roligt på jobbet. Att få hjälpa våra kunder med det vi är bäst på motiverar oss och skapar positiva upplevelser för både oss och våra beställare. Att trivas på jobbet och vara glad är viktigt för oss och trivs man så märks det utåt där allt går så mycket lättare. 

Vi är flexibla i vårt arbetssätt

Vi är flexibla i vårt arbetssätt vilket betyder att vi anpassar oss efter våra kunder behov och önskemål. Vår flexibilitet innebär att vi kan arbeta snabbt och effektivt utan massa krångel. Vi kan erbjuda fasta arvoden och löpande fakturering för att möte våra olika kunders unika behov.   


Kontakta oss idag för mer information.