Steg 1 – Innan ett stambyte

Det första steget inför ett stambyte är är allt planeringsarbete innan ett stambyte startar. Kvalitén och noggrannheten under förarbetet är avgörande för om ett stambyte kommer att kunna genomföras med bra resultat eller inte. Det är därför många väljer att koppla in en stambyteskonsult från Danixo redan i ett tidigt skede.

Danixo AB hör till de mest erfarna aktörerna i Sverige när det gäller stambyten, och att ha oss med redan från början under ett stambyte är en stor trygghet för en styrelse i en brf, fastighetsägare eller förvaltare.

Kontakta en av våra konsulter direkt om ni har frågor om ett stambyte. Ni når oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se

Olika steg i förarbetet innan ett stambyte startar

Här kommer vi för att tydliggöra hur ett stambyte går till gå igenom de olika moment som genomförs före ett stambyte startar. Beskrivningen är så kronologisk som det varit möjligt att göra den, men vissa av stegen genomförs mer eller mindre parallellt.

1. Statusbesiktning av fastigheten och de befintliga stammarna

Fastighetens status är avgörande för hur man bör gå vidare med ett stambyte. Man ska inte påbörja ett stambyte om det är så att de befintliga stammarna kommer att hålla i många år. Vi på Danixo är en oberoende stambyteskonsult som har era faktiska behov som utgångspunkt. Vi kommer aldrig att argumentera för att ni ska byta stammarna om det inte föreligger ett behov. Om en byggfirma står för besiktningen kan de hända att de rekommenderar ett stambyte, även när det finns andra alternativ, eftersom det är ett så stort och viktigt jobb för dem. 

Vi har jobbat med statusbesiktningar i över 40 år och förutom att en besiktning visar när en stamrenovering behöver genomföras ger den information om vilka metoder som kan vara aktuella. Det bygger mycket på vilket skick de befintliga stammarna är i. Ibland kan relining vara ett billigare alternativ till ett fullskaligt stambyte.

2. Ta fram ett gediget beslutsunderlag

Ett stambyte är en stor investering, och när man väl fattat beslut om att genomföra ett byte av fastighetens stammar är det viktigt att det blir rätt, annars kan ekonomin sättas på spel. Ett gediget beslutsunderlag är därför en viktig förutsättning för ett bra beslut från styrelsen i en bostadsrättsförening, eller den som ansvarar för periodiskt underhåll i fastigheten.

Ett beslutsunderlag från Danixo innehåller kostnadsberäkningar för de alternativ som är aktuella och en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta att genomföra ett stambyte. Enligt vår erfarenhet är det viktigt att ett beslutsunderlag är så tydligt att det inte uppstår konflikter i föreningen. Är det bråttom med ett stambyte ska det framgå av beslutsunderlaget varför det är så. Annars kan vissa medlemmar vilja vänta medan andra vill få stambytet överstökat direkt.

3. Beslut tas under årsstämman

Det är styrelsen som tar beslut om ett stambyte eftersom det är styrelsen som ansvarar för underhåll i en bostadsrättsförening. Om ett stambyte påverkar de boendes vardag i stor utsträckning krävs dock två tredjedels majoritet på årsstämman. En stambyteskonsult ifrån Danixo kan hjälpa styrelsen med att presentera frågan för årsstämman.

4. Ta fram ett förfrågningsunderlag

För att entreprenörer ska kunna lämna offert på ett stambyte behöver de ett detaljerat förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget är helt enkelt information om fastigheten som entreprenören kan ha nytta av och en beskrivning av vad entreprenaden omfattar. En stambyteskonsult från Danixo kan finnas tillgänglig för frågor från entreprenörer och visa fastigheten innan de lämnar offerter.

5. Upphandling

Upphandlingen är den process där offerter jämförs med varandra för att säkerställa att den eller de entreprenörer som får uppdraget är lämpliga för uppgiften. Det handlar också om att jämföra pris och kostnad i ett längre perspektiv. Ett stambyte ska hålla i 50-60 år när det planeras och upphandlas rätt. Här kan en stambyteskonsult från Danixo vara en värdefull resurs.

Vi har jobbat med ett stort antal byggfirmor och vet vilka som har den servicekänsla och kompetens som krävs för en lyckad stamrenovering i just er bostadsrätt och med de förutsättningar som gäller i er förening. Vi kan också se till så att alla kontrakt är täckande och juridiskt bindande. Det minskar risken för tvister och missförstånd längre fram.

6. Projektering och planering

God planering innebär god resurshantering. För att ett stambyte ska kunna göras på ett bra sätt krävs att arbetet under genomförandefasen är noggrant planerad. Här ligger mycket av ansvaret hos entreprenören men en stambyteskonsult från Danixo kan göra nytta som länk mellan en brf och entreprenören. Projektering innebär bland annat att ritningar tas fram för hur stammar ska dras i de utrymmen som berörs av stambytet. En viktig del av planeringen är att ge de boende möjlighet att göra tillval i god tid om man under stambytet behöver riva ut och bygga om badrummen.

7. Information till alla som bor och verkar i fastigheten

Eftersom vardagen påverkas av att det pågår ett stambyte är det naturligtvis av stor vikt att de boende vet när el och vatten kommer att stängas av, och hur man använder de provisorier som då finns tillgängliga. Det är viktigt att alla har tillgång till kontaktinformation till de ansvariga. En projektledare från Danixo kan hålla i informationsmöten men här är det också viktigt att entreprenören gör sitt jobb.

Ta kontakt med Danixo i ett tidigt skede

Vi kommer gärna ut och inspekterar era befintliga stammar om det var länge sedan det gjordes en besiktning eller om ni tror att det kan vara hög tid för ett stambyte. Det ideala är att kunna planera för ett stambyte flera år i förväg, och då krävs regelbundna besiktningar från en erfaren stymbuteskonsult.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm