Stambyte

Ett stambyte i en fastighet betyder att man byter ut dom rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från huset. Ordet stambyte översätts som ”byte av stammar” vilket är en exakt beskrivelse för vad ett stambyte är och handlar om. Ett stambyte är ett nödvändigt ingrepp som med jämna mellanrum måste utföras i alla fastigheter och byggnader eftersom alla rör och ledningar har en begränsad livslängd.

Ett stambyte är ett sedvanligt underhåll av en fastighet som utförs för att säkra driftsfunktionerna på rören och ledningarna. Den vanligaste anledningen till att man gör ett stambyte är för att undvika att stammarna för tappvatten och avloppsvatten går sönder och börjar läcka ut vatten som kan resultera i omfattande fukt och vattenskador på en byggnad.

Vad innebär ett stambyte?

Ett stambyte innebär att man byter gamla rör och ledningar mot nya. Ett stambyte utförs när dom gamla stammarna riskerar att gå sönder och spricka vilket kan leda till stora omfattande skador på byggnader och inventarier. Att stambyte är ett stort och omfattande ingrepp i en fastighet och byggnad eftersom dom flesta rörledningar och stammar som ska bytas ligger dolda bakom ytskikt på både väggar och golv. Detta innebär att man måste riva ut ytskikten för att kunna komma åt och frilägga dom bakomliggande rörledningarna och stammarna för att kunna byta ut dem mot nya. När man river ut ytskiktet i badrummet går tätskiktet också sönder vilket gör att man måste renovera om hela badrummet med nytt tätskikt efter att man bytt ut stammarna.

Dom vanligaste stammarna som byts ut och dom man oftast talar om när man pratar om stambyte är stammarna för avloppsvatten och stammarna för tappvatten. Dessa stammar är dom som slits ut fortast då dom utsätts för mest slitage dagligen i alla hushåll.

Olika typer av stambyten

Det finns flera olika typer av stambyten och här nedan beskriver vi dom olika typer av stambyten som finns på marknaden:

Traditionella stambyten

Ett traditionellt stambyte betyder att man byter ut hela fastighets rörsystem under en och samma gång. Detta är den vanligaste typen av stambyte som används på den svenska marknaden.

Partiella stambyten

Ett partiellt stambyte betyder att man byter ut olika delar av en fastighets rörsystem vid flera olika tillfällen i stället för att byta ut hela rörsystemet på en och samma gång som vid ett traditionellt stambyte.

Kasett stambyten

Ett kasett stambyte betyder att man placerar nya stammar och rör i förproducerade våtrums kassetter inuti badrummen istället för i väggar och schakt som vid ett traditionellt stambyte.

Prefab stambyten

Ett prefab stambyte innebär att man prefabricerar ett nytt badrum på fabrik som man sedan installerar utanpå redan befintliga väggar i det gamla badrummet med nya stammarna placerade mellan det gamla och nya badrummet.

Vilka stammar byts vid stambyten?

Dom stammar man oftast byter ut vid ett stambyte är tappvatten stammar och avlopps stammar. Men det finns också andra stammar i en fastighet som kan behöva bytas ut under ett stambyte. Här nedan beskriver vi dom olika stammar som finns i en fastighet och kan omfattas av ett stambyte:

Avlopps stammar
Avloppsstammar är alla de avloppsrör och avloppsledningar som finns i en fastighet med funktionen att leda bort allt avloppsvatten från fastigheten.

Tappvatten stammar
Tappvatten stammar är alla de vattenrör och vattenledningar som finns i en fastighet som förser byggnaden med tappvatten och färskvatten.

Värme stammar
Värme stammar är de värmerör och värmeledningar som finns i en fastighet och som är avsedda att förse hela fastigheten med värme.

El stammar
El stammar är alla de elrör och elledningar som förser fastigheten med elektricitet.

Ventilations stammar
Ventilations stammar är de ventilationsrör och ventilationsledningar som finns i en fastighet och som är avsedda att förse hela fastigheten med ventilation i form av tilluft och frånluft.

Varför är det viktigt att genomföra ett stambyte?

Gamla stammar kan leda till gradvis försämrad funktion och i värsta fall orsaka vattenskador eller elfel. Det är stammarna för vatten och avlopp som utsätts för störst slitage och att byta ut dessa är också den största insatsen under ett stambyte. Dåliga rör kan avge vatten under en lång tid och orsaka problem som inte upptäcks förrän de blivit väldigt dyra att åtgärda. Ett väl genomfört stambyte innebär att viktiga funktioner är säkrade i 40–60 år framåt i tiden. Byte av stammar för värme, ventilation och telekommunikation kan innebära att utdaterade system byts ut mot moderna. Det kan ge allt från sänkta uppvärmningskostnader till snabbare internet.

Här är de vanligaste anledningarna till att man väljer att genomföra ett stambyte: 

Åldersslitage på stammarna
– Rostangrepp på stammarna
– Sprickor på stammarna
– Ökat antal driftstopp i fastigheten
– Ökat antal avloppsstopp i fastigheten
– Fukt och vattenskador i fastigheten

Åtgärder vid stambyte

Ett stambyte brukar vara det största projekt som genomförs i en fastighet. Det är en process som kan delas in i ett antal etapper som innebär att olika åtgärder genomförs. Ett stambyte berör många och måste planeras med hänsyn till såväl fastighetens förutsättningar som till alla som bor och verkar i den. Flera olika yrkesgrupper är inblandade i arbetet och insatserna måste vara väl samordnade för att ett stambyte ska kunna genomföras tids- och kostnadseffektivt. 

Stambyten kan genomföras på olika sätt beroende på till exempel vilka stammar som behöver bytas och hur de sitter. Här följer en översiktlig beskrivning av hur ett traditionellt stambyte går till.

– De befintliga stammarna besiktigas för att kartlägga problematik, åtgärder och förväntad arbetsinsats. Alla fastigheter innebär egna utmaningar och möjligheter och förarbetet är därför mycket viktigt.

– Själva stambytet börjar med att armaturer och ytskikt rivs ut i de utrymmen där det finns stammar som ska bytas. Det rör sig vanligtvis om kök, badrum och andra våtutrymmen som till exempel tvättstugan. Detta för att man ska kunna komma åt de befintliga stammarna som sitter inuti golv och väggar. Sedan genomförs bytet till nya stammar. Ofta är det rationellt att byta även stammar som inte är helt uttjänta, eftersom det är en så stor åtgärd att bryta upp golvet och väggarna och sedan återställa dem.

– När stammarna är bytta återställs berörda utrymmen som alltså förses med nya ytskikt, och vid behov nya tätskikt och armaturer. Ofta görs en helrenovering av framförallt badrum i samband med ett stambyte.

Viktiga saker att tänka på i samband med stambyte

Här är några tips på hur ni lyckas med ett stambyte. Tipsen bygger på vår långa erfarenhet av den här typen av projekt:

Anlita experter i ett så tidigt skede som möjligt. Det är svårt för någon utan erfarenhet att avgöra om det ens är nödvändigt med ett stambyte.

– Se till att ha en tydlig överenskommelse om hur arbetet ska genomföras och till vilken kostnad.

– Bostäder och lokaler som berörs av ett stambyte kommer inte att kunna användas som vanligt under arbetets alla etapper. Det är viktigt att alla informeras i god tid och att det finns provisoriska lösningar när vattnet måste stängas av.

– Ett stambyte är ett bra tillfälle att genomföra förbättringar i en fastighet. Fräscha badrum kan iordningställas utifrån de boendes egna önskemål. Det är kostnadseffektivt att till exempel göra om en råvind till lägenheter eller byta värmesystem i samband med ett stambyte eftersom det redan finns hantverkare i huset.

Så kan Danixo hjälpa er med stambyte

Vi på Danixo kan gå in och ge stöd i olika skeden av ett stambyte och ta det övergripande ansvaret hela vägen från behovsanalys och förstudie till besiktning efter ett avslutat projekt. I det första skedet handlar det om att vi sätter oss in i vad du som kund vill uppnå och vad som krävs för det utifrån de aktuella förutsättningarna i fastigheten. Vi kan sedan genomföra en upphandling av hantverkstjänster så att det är behörig och erfaren personal som arbetar med stambytets olika moment, till ett bra pris. Om flera olika entreprenörer kopplas in agerar vi byggledare så att ni alltid har en och samma kontaktperson genom hela processen.

Förutom stambyten kan vi åta oss projektering och genomförande av andra projekt inom bygg och renovering. Kontakta oss gärna via formuläret för ett förutsättningslöst möte. Vi bjuder på en gratis första konsultation med rådgivning.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm