Därför ska ni anlita Danixo

Vi på Danixo är efter 40 år och med 100-tals genomförda projekt troligen det företag i Sverige som har störst erfarenhet av att projektleda, upphandla och besikta stambyten.

Danixo är experter inom stambyten och åtar oss även andra uppdrag som projektledare inom bygg men just i samband med stambyte är det vara extra viktigt att ha en fristående konsult med stor erfarenhet av den stora process som ett stambyte är. Stambyten genomförs inte så ofta och det är inte särskilt troligt att en fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening har den erfarenhet och kunskap som krävs för att projektleda ett stambyte. Att få hjälp av en expert ifrån oss i ett så tidigt skede som möjligt frigör tid hos beställaren och är samtidigt en stor trygghet genom för beställaren genom hela projektet. Våra stambyte konsulter från Danixo blir ert ombud och agerar utifrån föreningens intresse där vi hjälper till med alla delar som, kontroll och statusbesiktning, upphandling av entreprenör, projektledning och slutbesiktning.

Ta kontakt med oss direkt ni når oss på telefonnummer 08-191993 eller via mail info@danixo.se

Danixo är oberoende stambyte konsulter

En stambyteskonsult från Danixo agerar oberoende av de entreprenörer som genomför själva stambytet och utgår alltid från vad som är bäst för föreningen. Ofta kan man relina stammar istället för att genomföra ett fullskaligt stambyte. Med Danixo som partner kan ni vara trygga i att en stamrenovering kommer att genomföras utifrån vad som är bäst för föreningen och huset på lång sikt.

Vad ingår i ett stambyte?

Stambyte innebär oftast att rörstammar för avlopp och tappvatten ersätts med nya. I de flesta flerfamiljshus är stammarna ingjutna i golven, under ytskikt och tätskikt som därför måste brytas upp. När de nya stammarna är monterade bygger man upp badrummen från grunden. Helrenoverade badrum ingår alltså i priset vid ett stambyte. Elledningar och ventilations- samt värmesystem kan också ingå i stammarna och ibland byter man flera stammar samtidigt, beroende på vad som är ekonomiskt fördelaktigt och praktiskt genomförbart. 

En projektledare från Danixo har ett bra öga för vilka åtgärder man kan utföra samtidigt för att uppnå samordningsvinster. Vi har bred erfarenhet inom bygg och kan hjälpa er att uppskatta vad ett stambyte och andra åtgärder kommer att kosta och vilka tidsramar ni får räkna med för entreprenaden.

Vad vinner man på att ha en stambyteskonsult?

En stambyteskonsult från Danixo tar fram det underlag en styrelse behöver för att kunna ta beslut om och när ett stambyte ska genomföras. Tar man beslutet att genomföra ett stambyte kan en projektledare och byggledare från Danixo finnas med under hela processen och säkerställa ett bra resultat. Med bra resultat menar vi att stammarna ska få så lång livslängd som möjligt till ett marknadsmässigt pris. Det är också viktigt att genomförandet går till på ett sätt som inte stör de boende i fastigheten mer än nödvändigt. Vissa företag i branschen rekommenderar de boende att flytta ut under tiden ett stambyte pågår men vi strävar alltid mot att det ska gå att bo kvar. 

Vi har lång erfarenhet av hur man löser de praktiska problem som kan uppstå i fastigheter med olika förutsättningar. Även om det ytterst är entreprenörens ansvarsområde kan vi hjälpa er att formulera önskemål och krav som sedan ligger till grund för hur stambytet genomförs i er fastighet.

Vad kan Danixo kan hjälpa till med?

En stambyteskonsult från Danixo kan ta flera olika roller. Behöver ni en auktoriserad besiktningsman efter ett genomfört stambyte kan vi axla den rollen och säkerställa att stambytet är genomfört enligt gällande avtal. Vi kan också agera projektledare med ett övergripande ansvar och byggledare under den mest intensiva fasen när hantverkare är igång inne i huset. Vi är alltså flexibla och kan ta ansvar för uppgifter i de faser där ni känner att det behövs förstärkning.

Här är exempel vad vi kan hjälpa er med under ett stambyte:

 • Genomföra stambesiktning och förstudie
 • Hålla i anbudsprocessen och säkerställa att rätt entreprenör får uppdraget
 • Bidra med juridisk expertis för att förtydliga entreprenadavtal
 • Ta fram en kommunikationsplan för information till de boende
 • Fungera som samordnare och kontaktperson för styrelsen under genomförandefasen
 • Genomföra löpande kontroller av entreprenaden
 • Hjälpa beställaren med tillstånd och myndighetskontakter

Danixo har mycket stor erfarenhet av upphandlingar

Det kanske viktigaste momentet inför ett stambyte är upphandlingen av entreprenad. På många håll i Sverige är marknaden svåröverskådlig. Där vi finns representerade har vi bra koll på de olika aktörerna. Det är till stor nytta när vi går igenom offerter för att säkerställa att de entreprenörer som visat intresse verkligen har rätt kunnande för uppdraget de står inför. För styrelsen i en brf är det svårt att jämföra offerter och komma fram till vad som är bäst för huset på 50-60 års sikt. Under upphandlingsfasen kan en stambyteskonsult också ta på sig att svara på tekniska frågor från entreprenörer som är intresserade av uppdraget och visa fastigheten för dem.

Vi kan också ge råd kring hur man finansierar ett stambyte på ett bra sätt. Stambytet höjer värdet på de enskilda lägenheterna, särskilt om badrummen helrenoveras. 

Danixo står på beställarens sida

Det finns tyvärr många exempel på när stora entreprenader slutar med missförstånd och till och med rättstvister mellan entreprenören och beställaren. Det beror delvis på att entreprenadavtal kan bli väldigt komplexa och att de därför måste ha paragrafer som täcker alla eventualiteter. Visst finns det standardavtal som fungerar i många situationer men dessa bör gås igenom och ofta kompletteras av en sakkunnig. Danixo har efter 40 år i branschen mycket stor erfarenhet av entreprenadjuridik och säkerhetsställa ett tydligt och säkert kontrakt för beställaren med entreprenören.

En stambyteskonsult är en värdefull resurs

Danixo är en av Sveriges mest erfarna stambyteskonsulter. Vi har haft olika roller i stambyten med olika förutsättningar och har sett det mesta. Vi kan avlasta en styrelse som känner osäkerhet inför ett viktigt beslut och bidra till att skapa förutsättningar för ett stambyte som påverkar de boende så lite som möjligt. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med stambyte och stamrenovering och om hur vi kan hjälpa just er.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm