Stambyte Stockholm

Vi på Danixo är stambyte konsulter som arbetar specifikt med stambyte Stockholm. Vår uppgift består av att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm med stambyten i deras fastigheter. På den här sidan har vi samlat så mycket information som möjligt om allt som handlar om stambyte Stockholm. Här kan ni också kan få hjälp av oss som experter.

Stambyte Stockholm är en process som ofta kräver både noggrann planering och stora resurser att genomföra, samt en hel del tid och energi. Med andra ord är det ett projekt som för många upplevs som rätt komplicerat och krångligt, inte minst för de som bor i den byggnad där stambytet ska utföras. Däremot är det otroligt viktigt att man utför ett stambyte Stockholm om fastigheten är i behov av det – görs det inte i tid kommer konsekvenserna och efterarbetet bli väldigt mycket mer omfattande, och framförallt dyrt.

Vi på Danixo hjälper dig gärna då du vill göra ett stambyte Stockholm! Som pålitlig stambyte konsult med över 40 års erfarenhet i branschen kan du alltid känna dig i trygga händer då du anlitar oss – vi ser till att problemet tas itu med i god tid så att ni som fastighetsägare och boende i huset slipper omfattande vattenskador i och med avloppsproblem.

Vad innebär ett stambyte Stockholm

Ett stambyte Stockholm är ett stort men nödvändigt ingrepp som innebär att man går in i en fastighet och byter ut fastighetens stammar och rör. Ett stambyte i Stockholm i ett flerfamiljshus tar ungefär 6-8 veckor att genomföra per lägenhet. Detta innebär att dom boende i fastigheten där stambytet pågår får klara sig utan toalett och dusch under relativt långa tidsperioder. Ett stambyte kan vara påfrestande för de boende då det är både dammigt och bullrigt mest projektet pågår. Ett stambyte är dessutom ett ekonomiskt kostsamt projekt och ”detta gäller inte enbart ett stambyte i Stockholm utan generellt i hela landet”. Trots att ett stambyte Stockholm tenderar till att vara både påfrestande och kostsamt så är det något som höjer värdet på alla lägenheter och hela fastigheten. Dessutom höjs de boendes livskvalitet då hela fastigheten efter stambytet är färdigställt har rent och fräsch vatten i kranarna och de boende inte längre behöver oroa sig för läckage och fuktskador i fastigheten.

Olika typer av stambyte tekniker

I Stockholm finns ett stort antal olika fastigheter och byggnader och om du beställer ett stambyte så kan det utföras på flera olika sätt. I Stockholm används ett flertalet olika stambyte tekniker för olika fastighetstyper och byggnader. Dom vanligaste stambyte teknikerna som används på marknaden i Stockholm går vi igenom här nedan:

Traditionellt stambyte i Stockholm

Ett traditionellt stambyte i Stockholm kan beskrivas som den äldsta och mest välbeprövade metoden och är enligt de flesta experter på marknaden också den metod som håller längst.

Ett traditionellt stambyte kan enklast beskrivas i tre olika delmoment.

• Rivning
• Byte av stammar
• Återuppbyggnad

Ett traditionellt stambyte innebär att man börjar med rivning och river ut alla våtutrymmen och kök. Sedan utför man byte av stammar och byter ut alla rör och ledningar som finns i fastighetskroppen. Sedan påbörjar återuppbyggnaden vilket innebär att man återuppbygger alla ytskikt i våtutrymmena och köken och dom övriga utrymme som påverkats av stambytet.

Partiellt stambyte i Stockholm

Ett partiellt stambyte i Stockholm innebär att man byter ut en fastighets olika stammar och rörsystem vid flera olika tillfällen istället för vid ett tillfälle som vid ett traditionellt stambyte. Partiella stambyten är vanliga i Stockholm då många bostadsrättsinnehavare renoverar både kök och badrum och i samband med det passar dom även på att byta ut stammarna partiellt.

Kassett stambyte i Stockholm

Ett kassett stambyte i Stockholm genomförs på samma sätt som ett traditionellt stambyte. Skillnaden är den att man istället för att förlägga stammarna inuti väggen som man gör vid ett traditionellt stambyte, istället så gör man så vid ett kassett stambyte att man placerar stammarna i utanpåliggande våtrumskasseter. I våtrumskassetterna fäster man både stammar och vägghängda toaletter i samma enhet. Ett kassett stambyte har blivit en metod som används allt oftare vid stambyte Stockholm

Prefab stambyte i Stockholm

Ett prefab stambyte i Stockholm går ut på att man installerar en prefabricerad rums modul inuti det redan befintliga badrummet. Denna metod kallas även för rum i rum metoden och används endast för badrum. Arbetet med att byta stammarna går till på samma sätt som vid ett traditionellt stambyte men skillnaden är att man behåller det gamla badrummet och monterar ett nytt badrum utanpå det. Sedan borrar man hål i rumsmodulen och installerar och kopplar in stammarna i inredningen. Metoden är ovanlig i fastigheter i Stockholm men har förekommit i enstaka fall.

Alla fastigheter i Stockholm har behov av stambyte

När det kommer till fastigheter och byggnader i Stockholm så är det ett faktum att de alla någon gång kommer vara i behov av att göra ett stambyte. Vanligen brukar man säga att ett stambyte bör utföras efter 40-60 år sen det senaste bytet, beroende på avloppens skick och hur de har tagits omhand under tiden.

Däremot kommer det en tid då avloppen inte längre orkar stå på egna ben, exempelvis om det är väldigt gammalt eller blivit utsatt för mycket slitage – då är det enda alternativet att göra ett stambyte. Vid utförandet av ett stambyte i Stockholm går man in i avloppets stam och byter ut alla rör och ledningar. Det av anledningen att stammen är för gammal och sliten, vilket innebär att det inte längre är möjligt att bara fixa till mindre problem.

För att ett stambyte ska göras i tid, det vill säga innan det att avloppsstammen blir allt för gammal eller sliten så är det viktigt att man underhåller avloppet och att man titt som tätt kontrollerar dess status. Som vi tidigare varit inne på så kan ett stambyte som inte utförs i tid leda till ännu värre konsekvenser än bara ett dåligt avlopp, inte bara vad gäller kostnader.

Kontakta oss i god tid inför ditt stambyte Stockholm

Vi på Danixo hjälper dig gärna med allt vad gäller planering, projektledning och rådgivning inför ett stambyte. Genom att kontakta oss i god tid inför ett stambyte kan vi tillsammans se till att arbetet utförs i god tid och att planering blir så bra som möjligt, för att på så sätt också kunna starta igång arbetet med bästa möjliga förutsättningar.

Man får inte glömma bort att ett stambyte inte bara kräver mycket planering och arbete i sig, utan ett stambyte är också ett projekt som påverkar alla i fastigheten både vad gäller ekonomi och vardaglig trivsel. Vi, med våra proffsiga stamkonsulter och exceptionella tidsplanering kan garantera att ditt stambyte kommer att gå som på räls från början till slut – för oss är det viktigt att det både blir tids- och kostnadseffektivt oavsett vad!

Danixo – Din hjälp för stambyte Stockholm

Vi på Danixo och våra proffsiga konsulter hjälper dig som har ett behov av stambyte Stockholm. Hos oss kan du få hjälp med allt vad som rör ett stambyte. Till oss kan alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm vända sig och få professionell konsult hjälp där vi kan hjälpa er med följande:

 • Projektledning
 • Projektering
 • Behovsanalys
 • Besiktning

Oavsett om du som kund är i behov av att rådgivning för en större fastighet med flera bostäder, eller om det gäller rådgivning i en företagsbyggnad, eller om du bara vill ha övergripande guidning för att se hur ett möjligt problem ska åtgärdas är du varmt välkommen att kontakta oss och vårt företag och våra projektledare för ditt stambyte Stockholm.

Med över 40 års erfarenhet i branschen har vi den kunskap och de resurser som krävs för att planeringen av ett stambyte ska kunna utföras på bästa möjliga sätt. Vårt företag och våra konsulter tar sig dagligen ann nya planeringsprojekt inför stambyte, där vi och vår expertis konstant sätts på prov och ser till att vi håller våra huvudet på skaft. Vi är ditt företag för stambyte i Stockholm!

Planering är A – O inför ett stambyte

Om ni inte redan förstått det så finns det en viss del i utförandet av ett stambyte Stockholm som faktiskt sätter grunden för allt, och det är just planeringen. Planering är utan tvekan A och O inför att ett stambyte ska göras, inte minst om det gäller ett fastighetshus eller en företagsbyggnad där flera boenden och arbetande kommer att påverkas.

Vid ett stambyte i en fastighet i Stockholm måste man gå in och byta ut alla rör som ligger i väggarna, i golven och i taken – det är inte ett arbete som man utför över en natt. Dessutom är det inte helt ovanligt att ytskikt och liknande i både badrum och kök förstörs, vilket innebär att det också finns en hel del merarbete som måste göras bara för att återställa fastigheten.

Projektet i sig är alltså väldigt omfattande och kräver både tid och rätt kunskap, och för att det ska gå smidigt och kännas så tryggt som möjligt för alla inblandade krävs det ordentlig planering på alla plan. Både stambytet i sig, efterarbetet, och alla inblandade är faktorer som bidrar till att ett sådant ingrepp ofta kostar väldigt mycket pengar. Har man då inte planerat i god tid kan det plötsligt finnas ett akut behov av stambyte, vilket sällan blir så bra.

Få hjälp av oss med ditt stambyte Stockholm

För att du som fastighetsägare och bostadsrättsförening i Stockholm ska känna dig trygg och säker med hanteringen av ett stambyte i din byggnad rekommenderar vi att du kontaktar oss och våra projektledare för att rådgöra och planera inför ditt framtida utförande. Detta kan vara bra att göra oavsett om det nyligen gjorts ett stambyte i din fastighet eller om det var många år sen sist.

Genom att kontakta oss kan vi tillsammans med er sätta oss ner och gå igenom allt för att sen kunna planera ert stambyte Stockholm in i minsta detalj hur, när och var stambytet ska ske. Som fastighetsägare i Stockholm är det på ditt ansvar att hålla fastigheten i gott skick och se till att det underhålls vid behov, där då stambyte räknas in i ansvarsområdet. Vi hjälper dig gärna med detta!

Konsekvenser av ett slitet och gammalt avloppssystem

Att vänta för länge och riskera att avloppen spricker eller blir alldeles för gamla är det absolut sämsta man kan göra. Om ett avloppssystem är alldeles för gammalt eller slitet kan det leda till ett flertal konsekvenser som kommer att innebära än större problem än själva stambytet, framförallt om det måste göras akut utan särskilt bra planering. Vatten- och fuktskador, översvämning och rejäla stopp är bara några av dessa.

I vissa fall är det dock möjligt att åtgärda avloppsstammen genom att fixa till mindre problem, vilket man gör genom en kontroll följt av passande åtgärd. Här kan det röra sig om relining, rensning eller andra tillfälliga lösningar.

Är detta möjligt, det vill säga om avloppssystemet är i så pass bra skick att det funkar med tillfälliga åtgärder, kan du som fastighetsägare i Stockholm ofta komma undan väldigt mycket billigare. Men, eftersom dessa ingrepp inte ersätter stambytet utan endast förlänger livslängden på avloppet med några år så är det alltså ett sätt att skjuta på problemet till framtiden.

Vi är ditt företag för stambyte Stockholm

Oavsett hur avloppen och rören i din fastighet i Stockholm mår så kan vi på Danixo och vårt företag stå till tjänst då du vill planera inför ett stambyte Stockholm. Att vara ute i god tid och planera för flera år framöver kommer inte bara skapa en trygghet för dig, utan det kan även bidra till att arbetet inte blir lika krävande och omfattande som om stambytet skulle behöva göras akut.

Faktum är att processen och arbetet för alla inblandade kommer bli så otroligt mycket smidigare, enklare och även tryggare om du tar hjälp av oss och våra konsulter och projektledare. Har man planerat i god tid tar det ofta inte längre än 8- 12 veckor innan allt är färdigt, till skillnad från en bristfällig planering inför ett stambytesprojekt som då kan ta flera månader.

Genom att utföra ett stambyte ute i god tid ser du inte bara till att fastighetens livslängd och välmående ökar, utan ett nyligen gjort stambyte kan faktiskt också öka värdet på din fastighet. Arbetet i sig är krävande på många sätt och vis, men fördelarna som kommer efter brukar ofta väga upp väldigt mycket mer än så.

Både fastighetsägare och möjliga bostadsägare kommer att få en fräschare och mer stabil fastighet, något vi gärna sätter oss in i för att lösa på bästa möjliga sätt. Vi finns här för alla er fastighetsägare som är i behov av att planera inför ett stambyte – hos oss är alla välkomna. Vi är ditt konsult företag med våra proffsiga projektledare och hjälper dig med med allt som rör stambyte Stockholm!


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm