Stambyte Stockholm

Vill du ha hjälp med stambyten i Stockholm?

När du ska anlita ett företag för stambyte i Stockholm är vi på Danixo rätt val för er. Vi är ett företag som arbetat med stambyten i över 40 år och är troligen det företag i Stockholm som har störst erfarenhet av att planera, projektleda, upphandla och besikta stambyten.

Behöver ni vägledning och projektledning vid stambyte så finns vi på Danixo AB här för er. Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt så hjälper vi er och ser till att ditt stambyte utförs på bästa möjliga sätt. Vi har 100-tals referenser med nöjda kunder på tidigare utförda stambyten i hela Stockholms län.

Kontakta oss direkt så kan vi berätta mer om våra tjänster ni når oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se


Vad är ett stambyte?

Ett stambyte är när man byter ut rör och stammar i en fastighet. Detta arbete räknas som ett underhållsarbete som utförs för att säkerhetsställa att avloppssystemet och om tappvatten fungerar säkert. I en fastighet finns det både vertikala och horisontella stammar som transporterar avloppsvatten och spillvatten till och från huset. När man talar om ett stambyte betyder det att man byter ut alla eller vissa delar av rören och stammarna. Ett stambyte är ett stort och omfattande arbete i en fastighet eftersom att rören och stammarna oftast ligger dolda bakom ytskikt bakom väggar och i golv. Man behöver därför frilägga ytskikten för att kunna byta ut rören och stammarna. När man bytt ut rören och stammarna återställs sedan ytskikten till ursprungsskick. Ett stambyte är ett underhållsarbete som alltid ska finnas med i en underhållsplan.


Behöver du professionell hjälp med stambyte i Stockholm? Kontakta oss så hjälper vi dig.


Hur går ett stambyte till?

Hur ett stambyte går till beror på vilken typ av stambyte teknik man använder sig utav. Det finns ett flertal olika tekniker som används vid stambyte i Stockholm men oavsett vilken teknik man använder så går ett stambyte till på nästan samma sätt. Ett stambyte handlar om att byta ut dom gamla rören och stammarna emot nya.

Hur ett stambyte går till kan delas upp i 4 viktiga steg:

 • Inspektion och behovsanalys
 • Projektering
 • Genomförande
 • Besiktning

Inspektion och behovsanalys

En inspektion och behovsanalys är det första som utförs av fastigheten för att fastställa om det finns ett behov av stambyte. Vid inspektionen tar man reda på i vilket skick rören stammarna är i och fastställer när dom behöver bytas ut.

En inspektion går till på följande sätt:

 • Kamerainspektion och filma rörstammarna.
 • Test av vattenkvaliteten.
 • Fysiskt kontrolla rören och stammarna i fastigheten

En inspektion utförs normalt av en sakkunnig stambyte konsult som sedan lämnar ett utlåtande och beslutsunderlag till fastighetsägaren på när ett stambyte behöver utföras.

Projektering

En projektering påbörjas när man fastställt att det finns ett behov av stambyte i fastigheten. Projekteringen innebär att man samlar in all fakta om fastigheten och vilket behov av material och arbete som kommer krävas i projektet.

Dom punkter som normalt ingår i en projektering är följande:

 • Beräkning och dimensionering av rörstammar.
 • Beräkning och dimensionering av andra rör och vattenledningar.
 • Upprättande av ramhandlingar
 • Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling  
 • Upprättande av ritningar
 • Ansöka om bygglov och bygganmälan om det krävs

Projekteringen utförs normalt av en oberoende sakkunnig stambyte konsult. När du anlitar en stambyte konsult får du som fastighetsägare ett stambyte projekterat och utfört efter gällande regler som klarar en slutbesiktning.

Genomförande

När ett stambyte ska genomföras är det ett stort och komplicerat arbete som endast får utföras av licenserad och utbildad personal. När man gör ett stambyte krävs det en rad olika hantverkare inom flera olika yrkeskategorier. Vi kommer nedan kortfattat beskriva de olika fysiska delarna vid ett genomförande av ett stambyte:

 • Rivning och bilning av väggar och golv för att frigöra de gamla stammar, rör och ledningar som skall bytas ut i fastigheten.
 • Byte av rör och stammar för avlopp och tappvatten i fastigheten.
 • Återställning av golv och väggar samt alla ytskikt där byte av stammar skett, samt montering av ny inredning i toaletter, badrum samt eventuellt också kök.

Ett stambyte ska genomföras av ett licenserat företag som har rätt kompetens och utbildning för att utföra detta omfattande arbete. Ta hjälp av en stambyte konsult som kan hjälpa er att hitta ett lämpligt företag för ert stambyte Stockholm.

Besiktning

Efter ett stambyte är genomfört skall det alltid utföras en kontroll och besiktning av arbetena som är utförda. Denna kontroll fastställer att gällande regler och lagar har följts samt att det är ett licenserat företag och personal som utfört arbetet. En besiktning utförs av en oberoende och licenserad besiktningsman.

Vid en besiktning av ett stambyte kontrolleras följande:

 • Kontrolera alla egenkontrollerna som är upprättade vid utförandet.
 • Kontrollera att arbetena är utförda enligt dagens gällande regler och normer.
 • Kontrollera att arbetena är utförda av licenserade hantverkare.
 • Kontrollera så delar  fungerar med fysisk funktionskontroll.
 • Upprätta ett besiktningsdokument för besiktningsanmärkningar.
 • Upprättelse av ett slutdokument vid godkänd slutbesiktning.

En besiktning är en del som alltid skall utföras efter ett stambyte Stockholm.


Behöver du professionell hjälp med stambyte i Stockholm? Kontakta oss så hjälper vi dig.


Varför gör man ett stambyte?

Den finns många olika anledningar till varför man gör ett stambyte men den vanligaste anledningen är ålderslitage på rören och stammarna. När rören och stammarna blir gamla och slitna så visar det sig i dålig funktion på tappvatten och avloppsystem samt återkommande läckage. När rören och stammarna börjar gå sönder så ökar risken för fukt och vattenskador i fastigheten.

Nedan ser du dom vanligaste orsakerna till varför man gör ett stambyte:

 • Åldersslitage: Detta är det vanligaste behovet av stambyte. Åldersslitaget blir oftast påtagligt efter 30-60 år.
 • Rostangrepp på rör och stammar: Detta oftast stammar och avloppsrör som tillverkats i gjutjärn och rostangrepp är något normalt som sker med tiden.
 • Återkommande fuktskador: Sprickor och hål på stammar och trasiga stammar vilket i sin tur leder till fuktskador genom läckage i väggar och golv.
 • Stopp i avlopp: Stopp i avlopp brukar vara ett tecken på att stammarna är igensatta och gamla och börjar bli så pass gamla att det är dags att byta ut dom.

Som framgår av ovan kan ett stambyte i Stockholm bli aktuellt av flera olika anledningar.


Varför ska du välja Danixo för ditt stambyte Stockholm?

Vi på Danixo är riktiga specialister och har stor erfarenhet av av att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med stambyten i Stockholm. Vi är specialutbildade stambyte konsulter och har i över 40 års tid arbetat med att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att nå lyckade resultat med deras stambyten. Vi har ett mycket stort antal goda referenser ifrån tidigare stambyten där vi hjälp både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner med deras stambyte projekt.

Danixo AB har sedan vår uppstart 2003 valt att specialisera oss på att projektleda, upphandla och besikta stambyten i Stockholm. Oavsett storlek på uppdraget hjälper vi er med ert stambyte, vi har kunskapen och den rätta kompetensen för att kunna hjälpa dig med alla delar i ett stambyte projekt i Stockholm.

Vi erbjuder alltid ett gratis första möte där ni får träffa oss och höra mer om våra tjänster.

Välkomna och kontakta oss på Danixo vi hjälper er med ert stambyte i Stockholm.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm