Stambyte på Södermalm

Ett stambyte på Södermalm kan innebära att man får gå varsamt fram i en skyddad kulturmiljö eller att en stamrenovering genomförs i en kontorsfastighet med speciell karaktär. Fastighetsbeståndet är väldigt varierat. Söker ni en erfaren stamkonsult som sett det mesta är ni välkomna att ta kontakt med oss på Danixo. Ibland är det bara rörstammar för vatten och avlopp som byts under ett stambyte på Södermalm, vi besiktigar dock elledningar och stammar för gas, värme och ventilation om det finns sådana i fastigheten. Ofta är det lika bra att byta dem samtidigt.

Ett stambyte på Södermalm kräver behöriga hantverkare

Ett stambyte på Södermalm är ett stort projekt där kompetens är av största vikt. Om jobbet utförs slarvigt kan det få allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att välja en erfaren entreprenör och att kontrollera arbetet under hela den aktiva fasen. Danixo kan hjälpa er med anbudsförfrågan och med att välja en eller flera entreprenörer som är lämpliga utifrån era behov.

Så går ett stambyte på Södermalm till

Undet ett stambyte på Södermalm pågår arbetet i en lägenhet i uppemot två månader. För att man ska komma åt stammarna behöver golven i våtutrymmen brytas upp. När bytet är genomfört helrenoveras framförallt badrummen. Även om ett stambyte på Södermalm är ett stort ingrepp brukar livet i fastigheten kunna fortgå relativt obehindrat tack vare provisoriska lösningar.

Om man under planeringsfasen kommit fram till att relining är ett bättre alternativ än ett traditionellt stambyte behöver golven inte brytas upp. Relining innebär att rören infodras istället för att bytas och det förlänger rörstammarnas livslängd.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte på Södermalm

Ett stambyte på Södermalm kan delas in i flera etapper och en stambyteskonsult från Danixo kan gå in i precis det skede där ni behöver mest hjälp av en erfaren konsult. Det kan handla om att genomföra en besiktning och avgöra om det behöver utföras ett stambyte i närtid. Vi finns även tillgängliga när behovet gäller slutbesiktningen eller en erfaren projektledare som tar det övergripande ansvaret för ett stambyte på Södermalm.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm