Vad är stambyte

Stambyte är ett samlingsnamn på ett flertal olika metoder för att renovera och byta ut rörledningar och stammar inom byggnader och i mark. Stambyte betyder att rörledningar och stammar renoveras och byts ut mot nya. Stambyte är ett nödvändigt ingrepp som utförs med jämna mellanrum i alla fastigheter och byggnader eftersom alla rörledningar och stammar har en begränsad livslängd.

Så kan Danixo hjälpa er vid stambyte

Vi på Danixo kan gå in och ge stöd i olika skeden av ett stambyte eller ta det övergripande ansvaret hela vägen från behovsanalys och förstudie till besiktning efter ett avslutat projekt. I det första skedet handlar det om att vi sätter oss in i vad du som kund vill uppnå och vad som krävs för det utifrån de aktuella förutsättningarna i fastigheten. Vi kan sedan genomföra en upphandling av hantverkstjänster så att det är behörig och erfaren personal som arbetar med stambytets olika moment, till ett bra pris. Om flera olika entreprenörer kopplas in agerar vi byggledare så att ni alltid har en och samma kontaktperson genom hela processen.

Förutom stambyten kan vi åta oss projektering och genomförande av andra projekt inom bygg och renovering. Kontakta oss gärna via formuläret för ett förutsättningslöst möte. Vi bjuder på en gratis första konsultation med rådgivning.


Kontakta oss idag för mer information.