Projektledare stambyte

En projektledare har en viktig roll under ett stambyte. Ett traditionellt stambyte är det mest omfattande underhållet som genomförs i en normal flerfamiljsfastighet. Badrummen renoveras som ett led i arbetet eftersom fastighetens rörstammar sitter inuti golven som behöver brytas upp. I sin helhet är ett stambyte ett projekt som involverar experter inom flera områden och god samordning är en förutsättning för att ett stambyte ska kunna genomföras med hög resurseffektivitet och ett riktigt bra slutresultat.

Om ni har behov av en projektledare för ett stambyte i Stockholm kan vi på Danixo ställa en erfaren stambyteskonsult till ert förfogande. Vi har mer än 40 års erfarenhet av stambyten och andra typer av stamrenovering.

Vad jobbar en projektledare med vid ett stambyte?

En projektledare har det övergripande ansvaret under ett stambyte och skapar förutsättningarna för andra som arbetar i projektet. En projektledare finns ofta med från början till slut och fungerar som kontaktperson för beställaren. 

Danixo har en affärsmodell som bygger på flexibilitet och vi kan anpassa våra tjänster utifrån vad ni som kund har behov av. I en liten flerfamiljsfastighet är det till exempel inte säkert att man behöver upprätta en kommunikationsplan. I ett större projekt är det däremot mycket viktigt att kommunicera vad ett stambyte innebär till de boende i fastigheten. En projektledare för ett stambyte kan alltså jobba med det vid behov. Här följer en lista med flera exempel på vad en projektledare kan ansvara för under ett stambyte:

 • Ansvara för att bygglov och andra tillstånd söks i tid.
 • Agera rådgivare när olika finansieringsalternativ utvärderas.
 • Ansvara för stambesiktning och projektering och ta fram en detaljerad projektplan som sedan är utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
 • Sköta upphandlingen av entreprenörer och byggtjänster.
 • Sköta kontakt med externa konsulter om behov föreligger.
 • Agera byggledare under genomförandet. Danxio kan också stå till tjänst med en separat byggledare som bara arbetar med det.
 • Löpande avstämning av arbetet utifrån budget och tidsplan.
 • Samordna renovering, ombyggnad och underhåll som genomförs samtidigt som ett stambyte.

Fördelar med att ha en erfaren projektledare under ett stambyte

Ett stambyte handlar om att säkra flera av en fastighets viktigaste och mest grundläggande funktioner. Görs det inte i rätt tid och på rätt sätt kan vattenskador uppstå på grund av läckande rörstammar. Ibland byts även elledningar ut i samband med ett stambyte om det finns risk för kortslutning och bränder på grund av att elstammarna är gamla. Ett stambyte som genomförs med moderna metoder och utifrån en noggrant genomförd analys av förutsättningarna i fastigheten kan hålla i 60 år. Projektledaren har en nyckelroll under ett stambyte om ambitionen är att det ska hålla länge och bli en bra ekonomisk lösning på sikt.

Bra projektledning är också viktigt för att ett stambyte inte ska upplevas som onödigt besvärligt medan det pågår. Viss påverkan på vardagen får de boende räkna med under de 8–12 veckor som ett stambyte pågår men en projektledare kan förebygga problem och finnas tillgänglig om de boende har frågor.

Så kan vi på Danixo hjälpa er via en projektledare

Våra stambyte konsulter har bred erfarenhet och kan axla de roller som behövs för att ett stambyte i just er fastighet ska kunna genomföras på bästa möjliga sätt. Tillsammans med er kommer vi fram till vad en projektledare ska ansvara för under ett stambyte. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede, vi är experter på stambesiktning och kan hjälpa er att komma fram till om det är ett stambyte som behöver genomföras. Ibland räcker det med relining, ett billigare underhållsprojekt som ökar de befintlig stammarnas livslängd men som också kräver projektledning.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm