Stambyte i Salem

Varje stambyte i Salem är unikt, kontakta gärna oss på Danixo så kan vi komma ut och titta på förutsättningarna i er fastighet. Vi har 40 års erfarenhet som stambyte konsult och kan finnas med under hela resan. Ett stambyte i Salem innebär ofta att det är rörstammar i ett hus från 60-talet som behöver bytas. Alternativt så kan stammarna relinas vilket innebär att de får ett nytt inre skikt som kommer att hålla i många år. Förutom att rörstammar byts ut kan stambytet inkludera byte av rör för värme och ventilation samt ledningar för el.

Ett stambyte i Salem kräver behöriga hantverkare

Att upphandla rätt entreprenörer inför ett stambyte i Salem är ett viktigt arbete. Det handlar dels om att välja rätt åtgärd för fastigheten för bäst resultat, men det är också viktigt att ha bra kommunikation med dem som utför arbetet. Det är en speciell situation att ha hantverkare i sitt hem i flera veckor.

Så går ett stambyte i Salem till

Ett stambyte i Salem tar omkring 8–12 veckor under själva genomförandefasen, förarbetet kan dock ta flera månader så va ute i god tid. Arbetet inleds med besiktning av de befintliga stammarna. Om det tas beslut om att genomföra ett traditionellt stambyte i Salem måste stammarna friläggas. Om golven är av betong så bilas de upp efter att ytskikten rivits. Efter stambytet helrenoveras alla badrum och ibland även kök och andra våtutrymmen. Relining är ett mindre ingrepp som dock inte ersätter ett stambyte i Salem, det skjuts bara på framtiden.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte i Salem

Större renoveringsprojekt, som ett stambyte i Salem, har vanligtvis många inblandade parter. Det innebär att beställaren ofta behöver agera projektledare, utan att ha någon erfarenhet från byggbranschen. I Danixo har ni en partner som ställer den kompetens till ert förfogande som just ni har behov av. Ofta går vi in som projektledare och byggledare. Då kan vi fungera som kittet som binder samman olika entreprenörer och ge er en kontaktperson genom hela stambytet i Salem. Vi kan också hjälpa till med en mer avgränsad uppgift, exempelvis upphandling av byggtjänster, kvalitetssäkring eller besiktningar.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm