Stambyte konsult

Att ha en stambyte konsult och projektledare inkopplad redan från början vid ett stambyte är en stor trygghet. Ett stambyte handlar om att säkerställa en fastighets viktigaste funktioner för flera decennier framöver.

Danixo är stambyte konsulter i Stockholm med erfarenhet från ett stort antal stambyten i stora och små fastigheter. Våra konsulter hjälper er med allt ifrån första statusbesiktning, till upphandling, projektledning och slutbesiktning.

Vad gör en stambyte konsult?

En stambyte konsult är expert på stambyten och kan agera rådgivare eller ansvara för en eller flera delar under ett stambyte. En stambyte konsult kan inte ensam genomföra ett stambyte men däremot vara den som sköter alla upphandlingar, planerar arbetet utifrån förutsättningarna i den aktuella fastigheten och övervakar arbetet under genomförandefasen. Man kan säga att en stambyte konsult har samma uppgifter som en byggkonsult i andra byggprojekt.

Fördelar med att anlita en konsult vid stambyte

Misstag under någon av faserna under ett stambyte kan leda till olyckor som blir mycket dyra att åtgärda. En erfaren projektedare och stambyte konsult är specialist på just stambyten och blir en garanti för att alla moment utförs på ett riktigt sätt och att beställaren får valuta för den investering det är fråga om.

Vilka ansvarsområden kan en stambyte konsult ha?

Projektledning stambyte

Projektledning vid stambyte innefattar att en projektledare omfattar hela arbetet, från förstudien till när den sista besiktningen är genomförd med godkänt betyg. Projektledning handlar om att en projektledare har överblick och kunna göra ekonomiska överväganden tillsammans med beställaren av stambytet och om att ha det yttersta ansvaret för att tidsplanen hålls.

En stambyte konsult som arbetar med projektledning kan också upphandla de byggtjänster som krävs för att genomföra stambytet. Alternativet är annars att den som beställer ett stambyte själv får anlita byggnadssnickare, plattsättare, rörmokare och elektriker. Som köpare är det mycket enklare, och dessutom mer kostnadseffektivt, att överlämna allt till en stambyte konsult.

Byggledning stambyte 

Byggledning handlar om att en byggledare leder arbetet på plats i fastigheten under genomförandefasen. Ett stambyte involverar hantverkare med olika kompetens och ansvarsområden som arbetar mot ett gemensamt mål. Ofta är det flera olika entreprenörer inblandade och det är viktigt att det finns en erfaren byggledare i mitten av projektet som kan samordna det. Risken är annars att man förlorar tid och pengar på att personalresurser inte utnyttjas optimalt.

En byggledare finns också tillgänglig för den förening eller det fastighetsbolag som beställt ett stambyte. Om det finns frågor eller om det uppstår problem behövs det en byggledare med koll på helheten. Våra stambyte konsulter passar väl in i den rollen. Om det finns både en projektledare och en byggledare i ett projekt kan rollerna fördelas lite olika dem emellan men förenklat handlar projektledning lite mer om skrivbordsarbete och byggledning om att befinna sig på plats där stambytet genomförs under de mest intensiva etapperna.

Projektering stambyte

Projektering är det förarbete som krävs för att ett större projekt ska kunna planeras och genomföras kostnadseffektivt och med ett bra slutresultat. När det gäller en så stor operation som ett stambyte är projekteringsfasen mycket viktig. Det handlar bland annat om hur stambytet ska genomföras och inom vilka tidsramar det ska utföras. Stambyten är speciella eftersom de påverkar dem som bor i huset. En stambyte konsult som sysslar med projektering måste vara bra på att lyssna och kommunicera med människor och samtidigt ha rätt teknisk kompetens.

Under projekteringsfasen görs en noggrann rörinspektion, avlopp filmas och man samlar in det underlag som krävs för att rätt beslut ska kunna tas om hur stambytet ska genomföras.

Besiktning stambyte

Besiktning av ett stambyte ska genomföras när stambytet är avslutat. Det görs av en oberoende besiktningsman. Det är alltså inte byggledaren eller projektledaren som står för de sista kontrollerna. De är dock ansvariga för att rätta till eventuella fel som upptäcks under besiktningen. En oberoende besiktningsman kan ge beställaren av stambytet ett kvitto på att arbetet är väl genomfört och att stammarna kommer att behålla sin funktion i flera decennier om inget oförutsett inträffar.

Så kan stambyte konsulterna i Stockholm Danixo hjälpa er

Våra stambyte konsulter i Stockholm kan axla alla de ovan beskrivna rollerna. Vi kan också ta ett helhetsansvar för ert stambyte, från den första besiktningen av rörstammarna till slutkontrollen gjord av en oberoende kontrollansvarig. Förutom att vi har mångårig erfarenhet av alla typer av stambyten har vi de kontakter som krävs för att upphandla de bästa hantverkarna till projektet. På så sätt blir det billigare för er.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm