Hur går relining till?

Relining är en avancerad form av stamrenovering som ofta används som alternativ till ett traditionellt stambyte. Tidigare har relining ansetts osäkert eftersom man inte utfört relining tillräckligt länge för att kunna bedöma hur väl stammarna står sig över tid. Nu finns det dock metoder för relining som anses mycket pålitliga, om arbetet genomförs av erfarna hantverkare och på rätt sätt utifrån den aktuella fastigheten. Vi på Danixo hjälper er gärna genom den process det innebär att relina stammar.

Hur genomförs relining?

Relining innebär att befintliga rörstammar, alltså avloppsrör och rör för tappvatten, infodras med ett nytt tätskikt. Detta istället för att man byter ut dem mot nya, som ju är fallet vid ett stambyte. Det här kan göras på flera olika sätt. Relining är alltså en övergripande term. Hur man än väljer att genomföra relining kan processen delas in i följande steg:

  • Förstudie som bygger på resultatet av en noggrant genomförd rörinspektion. Hur de befintliga stammarna ser ut är avgörande för valet av metod för relining.
  • De boende i fastigheten informeras om hur och när arbetet kommer att genomföras och när vattnet kommer att vara avstängt.
  • Rengöring av befintliga rörstammar. Det görs med hjälp av rörspolning, avloppsspolning och andra tekniker. Det får inte finnas rost inuti rören eftersom de material som appliceras då får svårare att fästa.
  • Applicering av relining utifrån vald metod.
  • Besiktning – rör och avlopp filmas som en del av de tester som måste göras av rörstammar efter relining.

Olika metoder för relining

När ni bestämt er för att renovera stammar med relining är nästa steg att välja ett tillvägagångssätt tillsammans med en relining konsult. Hur relining går till beror på vilken metod som valts och demetoder som används idag är:

  • Longline
  • Pointline
  • Sprayline
  • Borstmetoden
  • Hybridrelining

Longline

Longline, eller strumpmetoden som man ofta säger, går ut på att under högt tryck blåsa in en form av strumpa i den befintliga stammen. Den kombination av epoxi och polyester som strumpan är gjord av härdar mot väggarna i det befintliga röret när det torkar. Resultatet är en slät, hållbar och självbärande yta.

Den här metoden är förhållandevis beprövad eftersom liknande metoder använts under en lång tid vid reparation av rör i mark. Relining med longline är säkert för hantverkarna som inte kommer i kontakt med giftiga material. Det är dock inte den billigaste metoden och det är svårt att arbeta med longline-relining i ett rörsystem med många böjar.

Pointline

Pointline relining är inte en specifik metod men ett vanligt förekommande begrepp när man talar om relining. Här handlar det om att genomföra relining punktvis där rörstammar läcker eller riskerar att börja göra det. Det är alltså en lagning av specifika delar av rören och pointline relining kan göras akut om det finns risk för vattenskador.

Sprayline

Sprayline, som även kallas för sprutmetoden, innebär att man efter rörspolning och rengöring sprutar in en plastmassa genom rörstammarna. På så sätt får rören en självbärande och skarvfri insida av plast i flera lager. Metoden kan användas även när rören har olika dimensioner och många förgreningar.

Det krävs stor skicklighet från hantverkarna vid relining med sprayline-metoden. Annars kan plastskiktet rinna vid applicering och skapa en yta som inte är tillräckligt tjock överallt. Eventuella fel är svåra att upptäcka även när man filmar avlopp och rör under en besiktning efter genomfört arbete. Vi på Danixo kan hjälpa er att upphandla hantverkare som utför sprayline-relining med den erfarenhet som krävs för ett mycket bra resultat.

Borstmetoden

Borstmetoden går ut på att genomföra relining med en plastmassa som appliceras med hjälp av ett borstverktyg som pressar massan mot de befintliga stammarna. Man får ett tätt och elastiskt skikt som dock inte är självbärande. Borstmetoden kan bara användas på rörstammar som är i bra skick. Plasten fäster inte på andra plaster av fetare typ.

Hybridrelining

Hybridrelining är ett tillvägagångssätt som innebär att man använder mer än en metod vid relining av rörstammar. Det kan vara motiverat om stammarna ser olika ut i olika delar av en fastighet. Det kan innebära att man använder sig av longline-relining i raka rör och sprayline-relining i avloppsrör och rör för tappvatten med många böjar och förgreningar.

Viktiga saker att tänka på i val av metod vid relining

Först och främst är det viktigt att ni har ett adekvat beslutsunderlag när ni väljer metod för relining av rörstammarna i en fastighet. Underlaget ska bestå av information som samlats in efter en noggrant genomförd rörinspektion. Se till att filma avlopp och avloppsrör. Utifrån en väl genomförd besiktning brukar det vara ganska enkelt att välja en metod för relining som passar utifrån fastighetens förutsättningar och de boendes önskemål. Ta gärna in offerter på både relining med olika tekniker och stambyte så att det är tydligt hur stora besparingar som kan göras genom att välja en viss metod framför en annan.

Även om relining är ett mindre omfattande projekt än ett stambyte så handlar det om en stor insats som förhoppningsvis ska ge resultat under flera decennier. Ett tips är att inte enbart tänka på vad som blir billigt och bekvämt när tjänsten upphandlas. Vad är ekonomiskt gångbart om ni väger in att ett stambyte ändå måste genomföras några decennier efter en relining? 

Sen är det viktigt att tänka på hur en relining påverkar ekonomin för de som bor i fastigheten. Om ni inte planerat för stambyte eller relining sedan länge kan den behöva finansieras med höjda hyror eller avgifter. Det finns ytterligare en aspekt som är viktig när det gäller ekonomi. Valet av metod för relining påverkar fastighetens och de enskilda lägenheternas värde under lång tid framöver. Relining har alltid en positiv effekt på värdet och den håller i sig längre om ni väljer en metod med ett mer varaktigt resultat.

Behöver badrummen i fastigheten bytas ut? Det brukar vara ett starkt argument för att välja stambyte istället för relining eftersom stambyten avslutas med just en badrumsrenovering.

Så kan Danixo hjälpa er vid relining

Genom Danixo kan ni få kontakt med erfarna stambyteskonsulter som kan hjälpa er att komma fram till vilken typ av relining som passar i er fastighet. Vi är gärna med under genomförandefasen. Då står vi för de upphandlingar av byggtjänster som krävs för arbetet och övervakar hela processen. Om ni är ute efter en certifierad kontrollansvarig kan vi gå in i slutfasen av ett projekt och genomföra kontroller och besiktning. Välkomna att ta kontakt genom formuläret nedan så bokar vi in ett första möte!


Kontakta oss idag för mer information.