Relining konsult

En relining konsult och projektledare från Danixo hjälper er med alla eller utvalda delar under relining av stammarna i en fastighet. Relining är ett precisionsarbete som syftar till att säkra viktiga funktioner som vatten och avlopp. Det är också ett stort beslut som får effekt på ekonomin i fastigheten under lång tid. Våra relining konsulter i bidrar med kunskap och expertis så att ni får ett prisvärt och bra resultat.

Vad gör en relining konsult?

En relining konsult har samma roll som en byggkonsult men är specialiserad på just relining. Relining är en omfattande renovering av rörstammar i en fastighet. Stammarnas livslängd förlängs med upp emot 20 år under rätt förutsättningar. Det är dock mycket som måste falla på plats för att resultatet ska bli så bra. En relining konsult har till uppgift att hjälpa en förening eller ett fastighetsbolag att genomföra en relining, så att den skapar så stort värde som möjligt. En relining konsult kan hjälpa till med något specifikt under en viss fas av arbetet eller finnas med och ta helhetsansvaret under hela processen. Exakt vad er relining konsult ska bidra med är helt enkelt något ni kommer överens om.

Fördelar med att anlita en relining konsult

En relining är ett projekt som kräver specialistkompetens. Med en relining konsult och projektledare ombord behöver inte beställaren oroa sig för att felaktiga beslut eller att ett dåligt genomförande ska påverka fastighetens stammar. Det är helt enkelt en stor trygghet att ha en relining konsult som utifrån sin erfarenhet och sina kontakter kan hjälpa er att ta de rätta besluten.

Vilka ansvarsområden kan en relining konsult ha?

Projektledning relining

En relining konsult kan bidra med projektledning och se till så att de olika delarna av projektet hänger ihop. Projektledaren finns mellan beställaren och de olika entreprenörer som är inblandade. Att kunna ta in de önskemål från dem som bor i fastigheten och informera om hur projektet kommer att genomföras är en viktig uppgift som brukar ligga på relining konsultens bord. Att hjälpa beställaren att spara tid och pengar är en viktig uppgift. 

Att ha ett fågelperspektiv och kunna se hur genomförandet av olika moment påverkar andra delar av projektet är en del av projektledarens roll. En relining konsult som jobbar som projektledare ansvarar ofta för att göra upphandlingar och knyta rätt byggare till projektet. 


Byggledning relining

Byggledaren är ansvarig för att arbetet flyter som det ska under själva reliningen. Det kan handla om att se till så att olika entreprenörer kan ta vid efter varandra så sömlöst som möjligt och om att säkerställa att alla arbetsmoment utförs enligt planerna. En relining konsult som agerar byggledare kan sägas vara beställarens förlängda arm under arbetets mest intensiva skede.


Projektering relining

Projektering är det förarbete som krävs innan genomförandefasen. När det gäller relining är denna bit extra viktig eftersom arbetet kan utföras på olika sätt. Relining är ett samlingsnamn på flera metoder som går ut på att insidan av de befintliga stammarna infodras med ett vattentätt material. Att välja fel metod kan få allvarliga konsekvenser. Under projekteringsfasen ansvarar en relining konsult för att göra en noggrann besiktning av de befintliga rörstammarna. I ett första skede kan det handla om att bedöma om en relining överhuvudtaget är möjlig eller om ett stambyte är ett bättre alternativ.


Besiktning relining

Besiktningen av ett avslutat projekt görs av en certifierad kontrollansvarig som är oberoende i förhållande till byggherren. En reliningskonsult som verkar som kontrollansvarig genomför besiktningen löpande under en relining och inte bara när det är klart. Det är en trygghet för beställaren att det inte är den som genomfört arbetet som slutgiltigt intygar att arbetet är utfört enligt byggnadsnämndens bestämmelser.

Så kan relining konsulterna i Stockholm Danixo hjälpa er

Våra relining konsulter i Stockholm kan hjälpa er att ta rätt beslut om hur rörstammarna i er fastighet ska relinas. Beslutet kommer att bygga på en noggrant genomförd undersökning av avloppsrör och ledningar för tappvatten. Vi är också noga med att ta in synpunkter från alla som berörs av reliningen. En relining konsult och projektledare kan också gå in i ett senare skede av arbetet eller agera kontrollansvarig och besiktiga arbetet. Vad ni än behöver hjälp med i samband med relining är ni välkomna att ta kontakt med oss på Danixo. Våra projektledare har lång erfarenhet av projektledning av relining i Stockholm i stora och små fastigheter.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm