Stambyte på Tyresö

På många håll är det dags för ett stambyte på Tyresö, en stadsdel som växte i hög fart på 60- och 70-talet. Ett stambyte är ett stort projekt men när det är genomfört stiger värdet på lägenheterna och det behöver inte göras om på 30–60 år. Danixo är en stamkonsult med lång erfarenhet av stambyten på Tyresö och vi jobbar med stambyten i både flerfamiljshus och kontors- eller industrifastigheter.

Ett stambyte på Tyresö kräver behöriga hantverkare

Danixo har 40 års erfarenhet av stambyte och stamrenovering. Om det är något vår erfarenhet lärt oss så är det att om misstag begås under upphandlingsfasen så kan slutnotan bli mycket dyr. Vi hjälper gärna till med anbudsförfaranden eller att hitta bra entreprenörer till ert stambyte på Tyresö. Vi vet vilka hantverkare som är pålitliga och levererar hög kvalitet i förhållande till kostnaden.

Så går ett stambyte på Tyresö till

Vid ett stambyte på Tyresö är det framförallt fastighetens rörstammar, alltså avloppsrör och ledningar för tappvatten som byts ut. En fastighet har även stammar för el och ofta även gas, ventilation, värme och telekommunikation. Hur många av dessa rör och ledningar som byts beror på den förstudie och behovsanalys som görs under planeringen av ett stambyte på Tyresö. Ibland är stammarna i så pass bra skick, trots att det kanske gått över 30 år sedan senaste bytet, att de inte behöver bytas. Då är en stamrenovering i form av relining tillräcklig. Relining innebär mindre åverkan på fastigheten än ett stambyte gör.

Under stambyten friläggs stammarna genom att golvens tätskikt och ytskikt i våtutrymmen avlägsnas och ersätts med nya. Även väggar kan behöva brytas upp där stammarna är dragna. Det är ett arbete som påverkar hur badrummen kan användas under den tid som ett stambyte på Tyresö pågår. När arbetet med stammarna är klart så renoveras alla badrum och övriga berörda våtutrymmen.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte på Tyresö

Vi har mångårig erfarenhet av rådgivning, projektering och arbetsledning när det gäller stambyte och stamrenovering. Hur mycket och vad ni vill ha hjälp med är upp till er. I samband med ett stambyte på Tyresö kan vi också åta oss att hjälpa till med genomförandet av andra projekt

inom el, bygg och VVS. Det lönar sig ofta att genomföra renoveringsprojekt och ombyggnad samtidigt som ett stambyte på Tyresö pågår.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm