Stambyte i Täby

Under ett stambyte i Täby ersätts alla rörstammar med nya. Även andra stammar kan bytas ut om det behövs. Det är inte ovanligt att vi till exempel drar om elen, förbättrar ventilations- och värmesystem eller drar in snabbt fiber under ett stambyte i Täby. Danixo är en stambyteskonsult med lång erfarenhet av stambyte i olika typer av flerfamiljshus, kontors- och industrilokaler.

Ett stambyte i Täby kräver behöriga hantverkare

Ett stambyte i Täby är en stor investering. Det lönar sig verkligen att anlita entreprenörer med goda referenser som arbetar lyhört gentemot föreningen eller fastighetsägaren. Nya rörstammar kan hålla i 60 år om arbetet är väl utfört.

Så går ett stambyte i Täby till

Även om alla stambyten är olika såtillvida att arbetet behöver anpassas utifrån den aktuella fastigheten så följer de i grova drag samma upplägg. Det är viktigt att först genomföra en noggrann besiktning av de befintliga stammarna. Ibland är det inte nödvändigt att genomföra ett fullskaligt stambyte utan man kan infodra rörstammarna med ett nytt tätskikt. Den metoden kallas relining och innebär att stammarnas livslängd kan öka med upp till 20 år. Stammarna måste dock vara i relativt bra skick för att det ska vara möjligt att relina dem.

Det största arbetsmomentet under ett traditionellt stambyte i Täby är inte själva bytet utan de insatser som föregår det. Stammarna är dragna inuti väggar och golv och måste friläggas. Det kan innebära att betonggolv behöver bilas upp. Ett stambyte i Täby avslutas med att badrummen helrenoveras. Arbetet kan genomföras utan att någon behöver flytta ut eftersom provisorier görs tillgängliga. Ofta är det rationellt att genomföra andra förbättring av fastigheten i samband med att ett stambyte i Täby genomförs.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte i Täby

Vi kan arbeta på olika sätt beroende på vad ni behöver hjälp med vid ett stambyte i Täby. Ta gärna kontakt med oss redan i ett tidigt skede, vi har stor erfarenhet av att genomföra förstudier inför stambyten. Då läggs grunden till ett lyckat och väl genomfört stambyte i Täby. Vi kan även gå in och göra upphandlingar av de entreprenörer som ska byta stammarna samt låta en av våra stambyte konsulter agera byggledare. Vi kan även hjälpa er med en certifierad kontrollansvarig som ser till så att alla delar av arbetet följer bygglagstiftningen.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm