Stambyte i Årsta

Danixo har lång erfarenhet av stambyte i Årsta och kan hjälpa er oavsett om ni har behov av en enklare stamrenovering eller ett regelrätt stambyte. Vanligtvis ersätts rörstammarna, men ett stambyte i Årsta kan även inkludera byte av elledningar och ventilationsrör. I Årsta började man bygga flerfamiljshus på allvar under 1940-talet och här finns både kulturhistoriskt intressanta fastigheter och moderna lägenhetskomplex. Att förstå vilka utmaningar och möjligheter som gäller i en viss fastighet är en viktig uppgift för en stambyteskonsult.

Ett stambyte i Årsta kräver behöriga hantverkare

Det är viktigt att genomföra en ordentlig upphandling inför ett stambyte i Årsta. Danixo kan hjälpa er med det och med att välja mellan anbud från entreprenörer. Vi har ett stort kontaktnät efter 40 år i branschen och vet vilka som är pålitliga och som har rätt kompetens utifrån ert projekt. Ett stambyte i Årsta kan genomföras på ett smidigare sätt med erfarna och väl samordnade hantverkare.

Så går ett stambyte i Årsta till

Ett stambyte vill man helst inte göra oftare än en gång på 50–60 år. För att nya rörstammar ska hålla så länge är det viktigt att göra en förstudie utifrån fastighetens förutsättningar och fastställa skicket på de befintliga stammarna. Ibland är det bättre att genomföra en relining än ett fullskaligt stambyte. Relining innebär att de gamla stammarna fodras med ett nytt tätskikt invändigt. Relining håller inte lika länge som ett traditionellt stambyte men är billigare och kräver inte att golv och väggar bryts upp inne i lägenheterna.

När stammarna behöver bytas helt och hållet tar man först fram dem. De är dragna inuti golv och väggar, när de ersatts med nya stammar renoveras de rum som påverkats av ett stambyte i Årsta. Badrum byggs i regel upp igen från grunden med nya tätskikt och ytskikt utifrån de boendes eller fastighetsägarens önskemål.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte i Årsta

Ett väl genomfört stambyte höjer värdet på lägenheter och lokaler. Vi på Danixo kan bidra med projektering och arbetsledning i alla faser av ett stambyte i Årsta. Vi kan också hjälpa fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som vill kombinera ett stambyte i Årsta med andra insatser inom underhåll och ombyggnation. Det blir billigare och är mer praktiskt än om olika projekt genomförs separat.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm