Stambyte i Enskede

Har det gått lång tid sedan senaste stambytet i Enskede? Ta tag i det direkt och se till så att stammarna besiktigas ordentligt. Ett stambyte påverkar i första hand rörstammar för vatten och avlopp men även elledningar och ventilationsrör kan bytas ut under ett stambyte. Stadsdelen Enskede har skiftande bebyggelse med olika förutsättningar för stambyten. Danixo kan hjälpa till oavsett om stammarna behöver bytas i ett äldre hyreshus eller om det gäller ett första stambyte i en bostadsrättsförening.

Ett stambyte i Enskede kräver behöriga hantverkare

Det är viktigt att ett stambyte i Enskede utförs i rätt tid. Inte så sent att det finns risk för läckage men heller inte för tidigt eftersom det handlar om en stor investering. Anlita alltid experter för ett stambyte i Enskede så minskar risken för att det tas felaktiga beslut längs vägen.

Om stammarna inte behöver bytas ut helt kan vi genomföra punktinsatser eller klä stammarna invändigt med ett nytt tätskikt. Det kallas för relining och är en billigare och mindre omfattande insats än ett stambyte. Som erfarna stambyteskonsulter kan vi hjälpa er att fastställa hur ett stambyte i Enskede bör genomföras.

Så går ett stambyte i Enskede till

Tillvägagångssättet vid ett stambyte i Enskede beror på vilken metod man valt. Det börjar dock alltid med en förstudie som visar hur och om ett stambyte i Enskede behöver genomföras. Om fastigheten är i behov av ett traditionellt stambyte bryts golv och väggar i våtutrymmen upp så att de gamla stammarna blir åtkomliga. När de ersatts med nya stammar renoveras framförallt badrum. Ett stambyte i Enskede innebär alltså att alla lägenheter får nya fina badrum. Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kan själva påverka badrummens utformning och material.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte i Enskede

Vi kan erbjuda fullservice när det gäller stambyte i Enskede och stå för allt från en första besiktning till upphandling och byggledning. Vi kan också gå in i processen under ett avgränsat skede och till exempel ansvara för projektering eller agera kontrollansvarig för att säkerställa att arbetet under ett stambyte i Enskede utförts i enlighet med svenska lagar och byggnormer.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm