Stambyte i Danderyd

Om ni är i behov av att genomföra ett stambyte i Danderyd eller om ni vill göra en besiktning av era rörstammar är ni välkomna att ta kontakt med oss på Danixo. Fastighetsbeståndet i Danderyd är mycket varierat. Vi ser till de unika förutsättningarna i varje enskild fastighet när vi ger oss i kast med ett stambyte i Danderyd. Ett stambyte handlar om att ersätta gamla avloppsrör och rör för tappvatten. Vi kan även byta elstammar och ventilationsrör och se till så att fiber dras in i fastigheten som en del av ett stambyte i Danderyd.

Ett stambyte i Danderyd kräver behöriga hantverkare

Ett stambyte i Danderyd som inte är väl planerat och noggrant utfört kan bli dyrköpt. Varje moment måste genomföras av en entreprenör med erfarenhet av uppgiften. Genom att anlita oss som stambyteskonsult i börja av processen kan ni vara trygga i att rätt hantverkare kommera att finnas på rätt plats genom hela projektet.

Så går ett stambyte i Danderyd till

Ett stambyte i Danderyd börjar alltid med att rörstammarna besiktigas noga, skicket de är i avgör om, när och hur ett stambyte bör genomföras. Relining är ett alternativ som innebär att stammarna infodras med ett nytt tätskikt. På så vis ökar stammarnas livslängd och ett fullskaligt stambyte kan skjutas på framtiden.

Vid ett traditionellt stambyte frilägger man stammarna som sitter inuti väggar och golv. I badrum innebär det att tätskikt och ytskikt måste avlägsnas. När stammarna sedan är bytta helrenoveras badrum och andra våtutrymmen utifrån de boendes egna önskemål.

God kommunikation med hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare är mycket viktigt vid ett stambyte i Danderyd. Vardagen påverkas under själva genomförandefasen. Vår målsättning är alltid att alla ska kunna bo kvar under arbetet och det innebär att det kommer att finnas provisoriska lösningar när vatten stängs av och våtutrymmen inte kan användas som vanligt.

Så kan Danixo hjälpa er vid ett stambyte i Danderyd

Vi är stambyteskonsulter som ta ett helhetsgrepp och ansvarar för alla moment under ett stambyte så att det genomförs kostnadseffektivt och med bra resultat. Vi kan också gå in under en viss fas av arbetet, kanske under projekteringsfasen eller som byggledare under själva stambytet. Det är upp till er hur ni vill dra nytta av att ha en Danixo stambyteskonsult med ombord under ett stambyte i Danderyd.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm