Vad kostar relining?

Relining kostar ca 50 000 kr per lägenhet i ett flerfamiljshus. Det är förhållandevis lite jämfört med ett traditionellt stambyte. Framförallt med tanke på hur länge relinade rörstammar håller, om arbetet utförts av erfarna fackmän. Danixo är en stamkonsult som hjälper er att komma fram till om relining är möjligt i er fastighet och vilken metod som är bäst att använda.

Allmänt om kostnad för relining

En relining är avsevärt billigare än ett stambyte, det är den främsta anledningen till att många väljer att relina befintliga stammar istället för att byta ut dem. När vi talar om fastigheter bör utgångspunkten vara att projekt inom bygg och renovering ska vara ekonomiskt gynnsamma på lång sikt. Hur mycket en relining kostar i relation till hur många år den flyttar fram ett traditionellt stambyte är avgörande.

En relining som genomförs med rätt timing kan flytta fram ett stambyte med 20år. Samtidigt säkerställer relining att fastighetens rörstammar kommer att hålla och man undviker den risk det innebär att planera för ett stambyte längre fram, istället för att relina.

Även om relining inte har samma livslängd som ett traditionellt stambyte är det många gånger en bra idé att relina eftersom kostnaden, i förhållande till resultatet, ofta är låg. Relining går dessutom fort att genomföra och är ett ingrepp som inte “stör vardagen” för de boende i fastigheten.

Räkna ut vad relining kostar

För en grov uppskattning på vad en relining kan komma att kosta totalt så utgår du från riktmärket 50 000 kronor per lägenhet och multiplicerar med antalet lägenheter och lokaler i fastigheten. Priset per lägenhet blir något lägre i större fastigheter där kostnaden för projektering slås ut på fler lägenheter. Hur många meter rör som ska åtgärdas och med vilken metod reliningen ska genomföras kan efter en besiktning ligga till grund för en mer exakt beräkning av pris på relining.

Vad påverkar kostnaden för relining?

Det är främst dessa delar som påverkar kostnaden för relining:

 • I vilket skick är de befintliga stammarna? Det avgör hur mycket man behöver arbeta med avloppsspolning och annan rengöring innan reliningen kan genomföras.
 • Hur är rören dragna? Om rörstammarna har många krokar och förgreningar skapar det extra arbete och metoden för relining måste väljas med det i åtanke.
 • Ska något bytas ut i badrummen i samband med reliningen? Vid relining bryter man inte upp golven men det kan vara en bra idé att byta till exempel avloppsbrunnar.
 • Hur har arbetet planerats? En bra stamkonsult kan sänka priset genom att organisera arbetet på ett kostnadseffektivt sätt och hjälpa beställaren med att upphandla tjänster från bra entreprenörer.

Finansiering av kostnaderna för relining

En relining behöver inte bli dyrare än att den kan finansieras med tillgångar som en förening eller ett fastighetsbolag redan har. De gäller särskilt om planeringen för stamrenovering påbörjats i god tid och det finns pengar i en renoveringsfond.

 • I en bostadsrätt är det föreningen som står för kostnaden för reliningen. Det är vanligt att föreningen lånar pengar och att utgifterna för räntor och amortering bakas in i avgiften, som kan behöva höjas.
 • I en hyresrätt är det fastighetsbolaget som betalar för reliningen. Där kan pengarna komma från kassan eller andra tillgångar inom bolaget, eller genom att det tecknas ett lån. Hyrorna kan behöva höjas för att täcka kostnaderna för relining. Relining höjer dock inte boendestandarden på samma sätt som ett stambyte gör, där badrummen renoveras. Hyrorna kan alltså inte höjas med hänvisning till höjd standard.
 • I en villa eller ett fritidshus bekostar ägaren relining. Om man behöver låna pengar och villan inte är för högt belånad brukar det bli billigast att höja bolånet.

Så kan Danixo hjälpa er vid kostnads frågor om relining

Danxio har 40 års erfarenhet av stamrenovering. Vi kan genomföra en besiktning av era rörstammar och uppskatta vad en relining kommer att kosta. Det är viktigt när ni begär in offerter och jämför olika anbud. En av våra stambyteskonsulter kan genomföra upphandlingen för er räkning. Vi kan också bidra till att sänka era kostnader för relining genom att ta fram en projektplan med budget och göra uppföljningar löpande under hela projektet.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm