Stamrenovering

En stamrenovering förebygger problem när det gäller grundläggande funktioner som tappvatten och avlopp. Danixo kan ge rådgivning och även hjälpa er att genomföra flera olika typer av stamrenoveringar, beroende på hur behovet ser ut i just er fastighet.

Vad är en stamrenovering?

En stamrenovering innebär att man underhåller och reparerar de befintliga stammarna i en fastighet, istället för att byta ut dem helt och hållet. Relining är en vanligt förekommande typ av stamrenovering som innebär att rörstammar kläs invändigt med ett nytt vattentätt tätskikt. 

Varför är det viktigt att genomföra en stamrenovering?

Äldre rörstammar kan börja läcka och orsaka stora skador om de inte renoveras. Risken för stopp i avloppsrör ökar också om stammarna är i dåligt skick. Om stammarna i en fastighet inte renoveras kan ni behöva genomföra ett fullskaligt stambyte, till en betydligt högre kostnad.

En stamrenovering som genomförs i rätt tid ökar livslängden på de befintliga stammarna i upp emot 40 år. I ett långt tidsperspektiv är det lönsamt med stamrenovering eftersom fullskaliga stambyten inte behöver genomföras lika tätt. Ett stambyte är ett stort ingrepp som inte bara kostar mycket pengar utan även påverkar livet i fastigheten under tiden som stambytet genomförs. En stamrenovering är ett betydligt “mildare” ingrepp.

Åtgärder vid en stamrenovering

Stamrenovering kan genomföras på flera olika sätt, relining är en vanlig insats som kräver att flera olika åtgärder genomförs. Först och främst handlar det om att fastställa stammarnas renoveringsbehov. En noggrann rörinspektion genomförs, att filma avlopp och ledningar för tappvatten ger viktig information om i vilket skick rörstammarna är. Det påverkar vilken typ av relining som är mest lämplig. Resultatet av en besiktning kan ibland vara att det inte behövs någon omfattande stamrenovering eller att det räcker med en mindre åtgärd, som avloppsspolning eller punktinsatser där endast vissa stammar byts eller repareras.

När rörstammarna inspekterats brukar det vara ganska enkelt att avgöra om stammarna behöver relinas och i så fall vilken metod som ska användas. I grund och botten handlar det om att det finns olika sätt att applicera tätskikt inuti de befintliga stammarna som passar olika bra beroende på stammarnas skick, material och form. När stamrenoveringen är genomförd filmas stammarna för att garantera att resultatet är tillfredsställande.

Vad kostar en stamrenovering?

Grovt uppskattat kostar en stamrenovering där rören fodras omkring 30–40 000 kronor per lägenhet. Hur många våtutrymmen som finns i lägenheten påverkar priset. En stambyteskonsult kan räkna fram priset mer exakt utifrån hur många meter rör det handlar om och utifrån vilken metod man kommit överens om att använda.

Viktiga saker att tänka på i samband med en stamrenovering

 • Rörstammar bör besiktigas då och då i förebyggande syfte. Att genomföra stamrenovering när stammarna är i förhållandevis bra skick är billigare än att åtgärda dåliga stammar.
 • En stamrenovering ersätter inte ett stambyte men den tidpunkt då ett stambyte måste genomföras kan flyttas fram med flera decennier.
 • En stamrenovering är inte bara betydligt billigare än ett stambyte utan också ett projekt som påverkar de boende i fastigheten i mindre grad.
 • Under en stamrenovering rivs inte ytskikten i fastigheten. Badrummen görs inte om. Är badrummen utdaterade kan det finnas anledning att göra ett stambyte istället för en mer omfattande stamrenovering.

Så kan Danixo hjälpa er vid en stamrenovering

Konsulter från Danixo kan hjälpa er att fastställa vilket behov av stamrenovering som föreligger i er fastighet och föreslå en lämplig metod för arbetet. En av våra styrkor är att vi har god kännedom om de aktörer som genomför stamrenovering och vi kan därför stå för upphandling av stamrenovering. Under genomförandet kan vi finnas med som länken mellan fastighetsägaren/föreningen och entreprenören som genomför stamrenoveringen. 

Danixo kan även agera kontrollansvarig vid en stamrenovering. Vi är certifierade för det och kan säkerställa att en stamrenovering utförts i enlighet med byggnadsnämndens regler och de kontrakt som upprättats mellan er och de hantverkare som utfört arbetet.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm