Stambyte tid – Hur lång tid tar stambyte?

Stambyte tid – Hur lång tid tar stambyte?

Hur lång tid ett stambyte tar är en viktig fråga för de som berörs. Alla som bor eller arbetar i den fastighet där stambytet genomförs påverkas under arbetet. Med god planering kan tiden ett stambyte tar minimeras.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ett normalt stambyte tar 8–12 veckor. I regel arbetar entreprenören eller entreprenörerna parallellt med flera lägenheter samtidigt, till exempel alla lägenheter i en uppgång.

Om man ser till hela stambytet, från den första inspektionen tills stambytet är besiktigat och klart, så kan det ta ett år. De boende i fastigheten påverkas dock inte under så lång tid, utan endast under själva genomförandefasen. I de fall då en förening eller ett fastighetsbolag vill korta ner tiden ytterligare så kan relining vara ett alternativ till ett stambyte, det beror på vilket skick stammarna är i.

Vad påverkar tidsåtgången?

Ett stambyte är ett stort projekt och hur lång tid det tar att genomföra bytet av stammar påverkas av en rad faktorer. Här är ett antal omständigheter som inte bara påverkar hur lång tid ett stambyte tar per lägenhet utan tidsåtgången under hela produktionsfasen:

 • Hur många våtutrymmen finns det totalt i fastigheten och hur stora är de?
 • Hur många meter rör behöver bytas och hur är de dragna? Många böjar och förgreningar innebär höjd svårighetsgrad och att arbetet kan ta längre tid.
 • Hur många hantverkare arbetar samtidigt med projektet?
 • I vilket skick är fastighetens befintliga rörstammar?
 • Ska andra stammar än avloppsrör och stammar för tappvatten bytas?
 • Ska ombyggnad eller renovering genomföras i anslutning till stambytet?
 • Är golv och väggar i fastigheten betongkonstruktioner? I så fall tar det längre tid att frilägga stammarna och att återställa våtutrymmen när stammarna ersatts.
 • Vilka tillval har de boende gjort när det gäller kök- och badrumsinredning?

Bra planering är det viktigaste för hur lång tid ett stambyte tar att genomförav

Entreprenörernas skicklighet och samordning har stor betydelse för hur lång tid ett stambyte tar att genomföra. Många av de faktorer som avgör tidsåtgången går egentligen inte att påverka. Det är förutsättningar man måste anpassa sig efter. Planeringen av stambyte är dock något som har stor betydelse för tidsåtgången vid ett stambyte. En erfaren konsult och skickliga entreprenörer kan förkorta genomförandefasen.

Så kan Danixo hjälpa er att planera ett tidseffektivt stambyte

Danixo har 40 års erfarenhet av stambyten. Även om varje projekt är unikt så har vi lärt oss en del om hur ett stambyte ska planeras för att gå så snabbt som möjligt, utan att tumma på kvalitén.

På Danixo arbetar vi utifrån vissa utgångspunkter för att korta ner den tid stambytet tar att genomföra och samtidigt höja kvaliteten på arbetet:

 • Aldrig hasta igenom projekteringsfasen. Vi är mycket noggranna när det handlar om att besiktiga befintligt rörsystem. På så vis sparar vi tid under själva bytet av stammarna.
 • Effektivitet och noggrannhet i arbetet med anbudsförfrågningar. Att knyta rätt entreprenörer till projektet är av avgörande betydelse och där har vi nytta av vårt stora kontaktnät.
 • Vi följer en beprövad modell när det handlar om att kommunicera vad stambytet innebär till bostadsrätts- eller hyresrättsinnehavare i den fastighet där stambytet ska ske. Om någon sätter sig emot stambytet kan hela projektet förhalas.
 • Vi har mycket erfarna projektledare och byggledare som kan fungera som beställarens förlängda hand och projektets “nav”. En byggledare ser till så att alla tillgängliga resurser används på ett optimalt sätt. I ett illa planerat projekt uppstår lätt dötid som kostar pengar utan att något händer vilket gör stambytet onödigt utdraget.

Kontakta oss idag för mer information.