Stambyte kostnad

Stambyte kostnad

För att täcka kostnaden för ett stambyte bör det budgeteras för ett nytt stambyte var 30–60 år. Vi på Danixo är stambyteskonsulter och kan hjälpa er med att genomföra ett stambyte med rörstammar som kommer att ha hög funktion under mycket lång tid framöver. Vår målsättning är att hjälpa er att uppnå perfekt resultat till bästa möjliga pris.

Allmänt om kostnad för stambyte

Ett stambyte brukar bli ett ganska kostsamt projekt, så det är viktigt att budgetera för det under en lång tid. Vid ett stambyte bryts väggar och golv upp för att stammarna ska kunna bytas. Ytskikten görs sedan om helt och hållet och badrummen helrenoveras. Ett stambyte innebär att lägenheterna i fastigheten ökar i värde och att hyrorna eller avgifterna höjs. Det påverkar alltså både de boendes ekonomi samt fastighetsägarens.

Att utföra ett stambyte syftar till att säkerställa grundläggande funktioner samt att förhindra olyckor. Det är en insats som måste får kosta helt enkelt. Det går inte att strunta i att genomföra ett stambyte, då kommer rören att börja läcka och orsaka vattenskador. Gamla elstammar ökar risken för kortslutningar och i värsta fall bränder. När vi talar om kostnad för stambyte är det alltså viktigt att väga in vad det komma att kosta att skjuta på stambytet eftersom det innebär en förhöjd risk.

Vad kostar ett stambyte?

Generellt sett kostar ett stambyte 250–300 000 kronor per lägenhet. Det är alltså en större investering men brukstiden är också mycket lång för ett stambyte. Om stambytet finansieras med ett lån så behöver inte årskostnaden bli så kännbar för de som bor i fastigheten. Ett väl genomfört stambyte kan också innebära att de löpande kostnaderna för fastighetens drift sänks. Det är värt att ta med i beräkningen.

I en välskött förening ska ett stambyte alltså inte vara något som belastar föreningens ekonomi med en hög klumpsumma utan det handlar om att man höjer belåningsgraden och skjuter till pengar som redan avsatts för ett stambyte. Planeringen för ett stambyte bör ha påbörjats långt innan det är dags att betala för det.

Räkna ut pris på stambyte

För att räkna ut vad ett stambyte kommer att kosta är det enklast att utgå från riktvärdet 300 000 kronor per lägenhet och sedan multiplicera det med antalet lägenheter och lokaler i fastigheten. Det är dock en väldigt grov uppskattning, då det finns flera faktorer som innebär att riktvärdet kan justeras.

Efter att filmat avlopp och genomfört en noggrann rörinspektion kan en stambyteskonsult ge ett uppskattat pris på stambytet. Då tittar man ofta på hur många meter rör det är som ska bytas och hur många kvadratmeter som behöver nya tätskikt och ytskikt. Hur många badrum och andra våtutrymmen som finns i en fastighet ger en lite tydligare bild när man ska räkna ut priset på ett stambyte.

Vad påverkar kostnaden för ett stambyte?

  • Skicket på de befintliga stammarna och vilka material de är gjorda av kan påverka vilket tillvägagångssätt man får använda och därmed priset vid ett stambyte.
  • Utformningen av badrummen är en viktig faktor när det gäller kostnaden för ett stambyte. Badrum kan renoveras på olika sätt och med olika material efter det att stammarna är bytta. De enskilda lägenhetsinnehavarna i en bostadsrättsförening kan göra olika tillval och själva påverka kostnaden i ganska hög grad.
  • Hur arbetet planerats är ofta avgörande för priset. En skicklig stambyteskonsult kan sänka priset genom att bland annat upphandla entreprenörer som gör ett bra jobb till rätt pris.
  • Fastighetens karaktär kan påverka kostnaden för ett stambyte. I vissa hus sitter stammarna på ett sådant sätt att det är svårare att frilägga dem. I kulturminnesmärkta hus kan man också behöva gå tillväga på ett särskilt sätt som innebär merkostnader.

Finansiering av stambyte

  • I en bostadsrätt är det föreningen som betalar för ett stambyte genom de intäkter som föreningen har. Till exempel de avgifter som bostadsrättsinnehavarna betalar och eventuella lokalhyror. I regel lånar föreningen pengar och lånet betalas sedan av under många år.
  • I en hyresrätt är det fastighetsbolaget som äger fastigheten som betalar för ett stambyte. Indirekt brukar det ske genom att hyrorna höjs. Det anses vara rimligt eftersom standarden höjs i och med att badrummen renoveras.
  • I en villa eller ett fritidshus betalar ägaren för ett stambyte. Även där brukar det vara möjligt att finansiera stambytet med ett lån, man höjer bolånet helt enkelt.

Så kan Danixo hjälpa er vid kostnadsfrågor om stambyte

Vi på Danixo kan genomföra besiktningar och hjälpa er att räkna ut vad ett stambyte kommer att kosta i er fastighet. Vi kan också delta aktivt under genomförandefasen och stå för upphandlingar samt projektledning för att på så vis sänka kostnaden för ert stambyte.


Kontakta oss idag för mer information.