Stambyte i kök

Kontakta gärna oss på Danixo om ni har frågor om hur ett stambyte i kök kan genomföras eller om ni har börjat planera för ett stambyte i en hyresrätt, bostadsrätt eller kontorslokal. Ett stambyte handlar om underhåll av fastighetens rör och ledningar. Vilka åtgärder som utförs vid ett stambyte beror på vad det gäller för utrymme. I kök finns stammar för tappvatten, el och avlopp och ibland även gas. Hur mycket man gör utöver byte av stammarna varierar. 

Allmänt om stambyte i kök

Ett stambyte som innebär att förbättringar görs i köket höjer värdet på bostaden i hög grad, men först och främst är det en underhållsåtgärd som säkerställer viktiga funktioner för lång tid.

Vissa som bor i äldre fastigheter vill ha köksinredning i original medan andra föredrar en modern stil. Under ett stambyte i en bostadsrätt bör alla kunna välja om de vill bygga om köken eller låta dem vara. Styrelsen kan bestämma att ett stambyte i kök måste genomföras men ska inte agera “stilpolis”. Under stambyten i kök i hyresrätter gäller det ofta att hitta bästa möjliga lösning för alla i fastigheten och för fastighetsägaren.

Har det gått lång tid sedan senaste stambytet och om köken inte uppdaterats sedan dess är ett stambyte ett bra tillfälle för att ändra och modernisera planlösningen. Ett nytt kök är något som många hyresgäster kommer att vara väldigt nöjda med även om denna höjning av boendestandarden också ligger till grund för en höjning av hyran.

Hur påverkas köket vid ett stambyte?

Köket kommer inte att kunna användas som vanligt under hela den tid som stambytet pågår. Det är viktigt att projektledaren eller entreprenören som utför arbetet ansvarar för att ta fram provisoriska lösningar så att livet kan fortgå även när vattnet är avstängt och golvet i köket brutits upp. Även i de fall då det sker omfattande arbete i köket ska det vara möjligt att bo kvar.

Under ett stambyte i kök kommer det finnas hantverkare i lägenheten under cirka 8–12 veckor. All denna tid läggs dock inte i köket utan det involverar även badrummet och andra våtutrymmen.

Åtgärder vid stambyte i kök

När det gäller kök är det inte säkert att stammarna sitter så att köksgolvet inte kan återställas på ett ganska enkelt sätt. Är de dragna under ett trägolv är det ganska lätt att utföra stambytet utan någon större åverkan. Om stammarna däremot går under kakel eller klinkers görs golven om efteråt. Till skillnad från när det gäller stambyte i badrum brukar det dock inte finnas något tätskikt att ta hänsyn till.

Det brukar inte vara nödvändigt att riva ut köksskåp men det kan vara en bra idé att göra det, om skåpen redan är gamla. Även bänkskivorna och detaljer som blandare och diskbänk byts då ut mot inredning som de boende själva valt, om det är en bostadsrätt. Ofta får man ett bättre pris på renovering av köket i samband med ett stambyte än om en lägenhetsinnehavare genomför motsvarande förbättringar på egen hand.

I kök är det vanligt att stammar för gas och ventilation byts ut i samband med att rörstammarna ersätts. Dessa stammar har dock längre hållbarhet än avloppstammar och stammar för tappvatten så det är inte alltid det behöver göras.

Viktiga saker att tänka på i samband med stambyte i kök

Eftersom ett stambyte i kök påverkar vardagen i fastigheten, och att de som bor och verkar i den har möjlighet att göra personliga val, måste information utgå i god tid. De boende bör ges gott om tid att ta ställning till olika valmöjligheter.

I äldre fastigheter behöver hantverkarna ha känsla för vilka detaljer som är värda att bevara och kunna genomföra stambytet i köket utan att skada köksinredningen. Genom avskärmningar ska man också skydda övriga delar av huset från den nedskräpning som blir en följd av att stammarna friläggs.

Så kan Danixo hjälpa er vid stambyte i kök

Danixo är en pålitlig stambytekonsult med 40 års erfarenhet. Vi kan bidra med kompetens under alla de arbetsmoment som ett stambyte i kök kräver. Kontakta oss gärna på idéstadiet så att vi kan delta i planeringsarbetet. Ofta deltar många olika entreprenörer i arbetet och en av våra konsulter kan agera byggledare och se till så att arbetet samordnas på ett effektivt sätt så att beställaren och de boende alltid har någon som kan ge svar på frågor. Vi kan också hjälpa till med att upphandla entreprenörer vid ett stambyte i kök.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm