Stambyte hur ofta

Stambyte hur ofta

Hur ofta ska man göra stambyte och byta stammar? Stammar för vatten och avlopp har en normal livslängd på mellan 30-60 år. Tätskikten i badrummen där stammarna är placerade har en livslängd på 30 år. Rekommendationen för hur ofta stambyte och byte av stammar ska genomföras är vart 30:e år.

Det viktigaste är att ett stambyte genomförs före stammarna är helt utslitna. Hur ofta ett stambyte genomförs i varje enskild fastighet är inviduellt utifrån den specifika fastigheten och belastningen på rören. Det krävs en noggrann status besiktning av en fackman för att kunna bedöma när de befintliga stammarna för vatten och avlopp behöver bytas ut och hur ofta stambyte behöver utföras i den aktuella fastigheten.

Här nedan är rekommendationerna på hur ofta stambyte, stamspolning och stamrenovering ska utföras i fastigheter

  • Stambyte utförs normalt vart 30:e år men stammar kan hålla upp till 60:år
  • Stamspolning utförs normalt mellan vart 3-5 år i en fastighet
  • Stamrenovering utförs när behov uppstår

Ett stambyte är ett omfattande underhåll av det system av rör och stammar som försörjer en fastighet med vatten och avlopp . Det är inget man vill göra oftare än nödvändigt eftersom det dels kostar mycket pengar och dels innebär att de som bor och verkar i fastigheten påverkas under genomförandet. Här kan du läsa mer om kostnader för stambyten.

Man kan heller inte vänta för länge med ett stambyte. När rörstammar börjar bli gamla ökar risken för stopp i rören och förr eller senare har rosten tagit ut sin rätt och då kan stammarna börja läcka. Även stammar i rostfria material åldras och förlorar så småningom sin funktion. Har det gått för lång tid sedan senaste stambytet är det inte säkert att försäkringar gäller om en fastighet skulle drabbas av vattenskador på grund av läckande rörstammar.

Faktorer som påverkar hur ofta stambyte behöver genomföras

Man kan säga att det är tre saker som avgör när och hur ofta stambyte behöver genomföras; vilket material stammarna är gjorda av, hur hårt belastade de är och hur länge sedan det är det senaste stambytet genomfördes. Då talar vi om stammar för tappvatten och avloppsrör. Elledningar och värmeledningar har längre livslängd men byts ofta ut mot nya samtidigt eftersom det är ekonomiskt lönsamt. Hur ofta rörstammar behöver bytas beror framförallt på följande faktorer:

Stammarnas material

Olika stammar kan förväntas hålla olika länge beroende på vad de är gjorda av för material. Kopparrör har längre livslängd än gjutjärn och stammar av plast har ännu kortare livslängd än rörstammar av järn. Stammarnas dimensioner påverkar också hållbarheten.

Hur mycket belastas stammarna?

Rörstammarnas funktion påverkas av hur mycket de används, de kan behöva bytas med tätare mellanrum i fastigheter med många lägenheter.

När byttes stammarna senast?

Hur noggrant hantverkarna gått tillväga under tidigare stambyten och hur lång tid som gått sedan de byttes, är av stor betydelse för hur snart stammarna måste ersättas igen. Ett system med rörstammar har känsliga punkter vid böjar och förgreningar där det är viktigt att man varit noggrann. Kvalitén på hantverket är också avgörande när det gäller relining av stammar.

Viktiga saker att tänka på för att avgöra om det är dags för ett stambyte

Ibland måste ett stambyte genomföras mer eller mindre akut. Man kan ha missbedömt hur länge de befintliga stammarna kommer att hålla och gjort en besiktning som visar att stambytet borde ha gjorts igår. Har man koll på situationen går det att genomföra ett stambyte eller relining när det är som mest fördelaktigt, rent ekonomiskt. Där är det flera andra faktorer än stammarnas kvalitet som spelar in, till exempel föreningens eller fastighetsbolagets ekonomi.

Tätskiktets livslängd påverkar också när det är läge att genomföra stambytet. Dessa bryts upp i samband med att stammarna friläggs och alla badrum helrenoveras efter det att de nya stammarna monterats. Normala ytskikt håller i ungefär 30 år. Ett väl genomfört stambyte kan hålla i 60 år. Då står man ofta inför valet att byta stammar efter antingen 30 eller 60 år beroende på om man vill planera in ett byte av ytskikt mellan två stambyten eller om man vill byta stammar och renovera badrum på samma gång.

Så kan Danixo hjälpa er med ett stambyte som håller längre

Är det mer än 30 år sen ett stambyte genomfördes i din fastighet är det hög tid för att utföra en noggrann statusbesiktning på rören och stammarna. Vi på Danixo kan hjälpa er med detta och hjälpa er och planera in för ert nästa stambytesprojekt. Genom att vara ute i god tid så kan ett stambyte planeras in både kostnadseffektivt och tidseffektivt.


Kontakta oss idag för mer information.