Stambyte hur ofta?

Rekommendationen på när och hur ofta stambyte bör utföras är normalt mellan vart 30 – 60 år. Tidsspannet på mellan 30-60 år kan kännas långt och även om det är möjligt att en avloppstam kan hålla i upp till 60 år så är det oftast bättre att göra ett stambyte efter ungefär 30 år, speciellt om det handlar om en gammal fastighet.

Anledningen till att det kan vara svårt att ge en fast tidsperiod på när och hur ofta ett stambyte bör utföras är för att förutsättningarna oftast skiljer sig i olika fastigheter. I vissa fastigheter utsätts stammarna för mer slitage än i andra fastigheter vilket påverkar hållbarheten och livslängden på rören och ledningarna. Det finns även andra faktorer som kan avgöra hur länge stammarna håller i varje enskild fastighet som tex vilket år huset är byggt på och vilket material som vanligtvis användes vid det årtalet då huset byggdes. Vissa fastigheter är väldigt bra konstruerade vilket innebär att det inte alls behöver genomgå ett stambyte lika ofta som i andra fastigheter. Det betyder att frågan ”Hur ofta gör man stambyte” kan ha olika svar beroende på vilken enskild fastighet det handlar om.

Hur vet jag när och hur ofta stambyte behöver utföras i min fastighet

Hur ofta stambyte måste utföras i din fastighet kan skilja sig mot andra fastigheter. Det bästa tipset för att du ska få reda på hur ofta och när ett stambyte behöver utföras i din specifika fastigheten är att ta hjälp av en sakkunnig fackman inom området stambyte. En fackman kan hjälpa dig att göra en kontroll och status besiktning på dina stammar och på så vis ta få reda på när ett stambyte behöver utföras i din fastighet.

En status besiktning innebär att en fackman kontrollerar skicket på stammarna genom olika metoder för att på så sätt kunna avgöra när det är dags att genomföra ett stambyte.

Faktorerna som påverkar hur ofta stambyte behöver utföras i fastigheter

Man kan säga att det är fyra saker som avgör när och hur ofta stambyte behöver genomföras; vilket årtal huset byggdes, vilket material stammarna är gjorda av, hur hårt belastade de är och hur länge sedan det är det senaste stambytet genomfördes. Då talar vi om stammar för tappvatten och avloppsrör. Hur ofta rörstammar behöver bytas beror framförallt på följande faktorer:

Vilket årtal huset byggdes

En avgörande faktor som påverkar hur ofta stambyte behöver genomföras i varje enskild fastighet är vilket år huset är byggt på. Olika material och olika tekniker användes vid olika årtal när man utförde dom tidigare installationerna av stammarna i fastigheten.

Stammarnas material

Olika stammar kan förväntas hålla olika länge beroende på vad de är gjorda av för material. Kopparrör har längre livslängd än gjutjärn och stammar av plast har ännu kortare livslängd än rörstammar av järn. Stammarnas dimensioner påverkar också hållbarheten.

Hur mycket belastas stammarna?

Rörstammarnas funktion påverkas av hur mycket de används, de kan behöva bytas med tätare mellanrum i fastigheter med många lägenheter.

När byttes stammarna senast?

Hur noggrant hantverkarna gått tillväga under tidigare stambyten och hur lång tid som gått sedan de byttes, är av stor betydelse för hur snart stammarna måste ersättas igen. Ett system med rörstammar har känsliga punkter vid böjar och förgreningar där det är viktigt att man varit noggrann. Kvalitén på hantverket är också avgörande när det gäller relining av stammar.

Viktiga saker att tänka på för att avgöra om det är dags för ett stambyte

Ibland måste ett stambyte genomföras mer eller mindre akut. Man kan ha missbedömt hur länge de befintliga stammarna kommer att hålla och gjort en besiktning som visar att stambytet borde ha gjorts igår. Har man koll på situationen går det att genomföra ett stambyte eller relining när det är som mest fördelaktigt, rent ekonomiskt. Där är det flera andra faktorer än stammarnas kvalitet som spelar in, till exempel föreningens eller fastighetsbolagets ekonomi.

Tätskiktets livslängd påverkar också när det är läge att genomföra stambytet. Dessa bryts upp i samband med att stammarna friläggs och alla badrum helrenoveras efter det att de nya stammarna monterats. Normala ytskikt håller i ungefär 30 år. Ett väl genomfört stambyte kan hålla i 60 år. Då står man ofta inför valet att byta stammar efter antingen 30 eller 60 år beroende på om man vill planera in ett byte av ytskikt mellan två stambyten eller om man vill byta stammar och renovera badrum på samma gång.

Vi kan hjälpa till och ta reda på hur ofta stambyte behöver utföras i din fastighet

Är det mer än 30 år sen ett stambyte genomfördes i din fastighet är det hög tid för att utföra en noggrann statusbesiktning på rören och stammarna. Vi på Danixo kan hjälpa er med detta och hjälpa er och planera in för ert nästa stambytesprojekt. Genom att vara ute i god tid så kan ett stambyte i Stockholm planeras in både kostnadseffektivt och tidseffektivt. Vi hjälper dig och ta reda på när ett stambyte behöver utföras i din fastighet.

Här är en länk till en annan bra sida med mycket information om stambyte hur ofta


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm