Stambyte badrum

Ett stambyte i badrum är ett typ av underhåll som måste genomföras med jämna, men inte särskilt täta, mellanrum. Rörstammar slits med tiden, oavsett vilket material de är gjorda av. Funktionen försämras och risken för läckage ökar ju längre stambytet dröjer.

Om det har gått över 40 år sedan stammarna i byggnaden byttes börjar det bli dags igen. Redan efter 30 år bör en inspektion med avloppsspolning och efterföljande filmning av stammarna genomföras. Hos Danixo har ni en pålitlig partner som har stor erfarenhet av stamrenovering och stambyte i Stockholm.

Allmänt om stambyte i badrum

Ett stambyte brukar pågå i 8–12 veckor och det är i badrummen som det är mest att göra. Golv i badrum är mer avancerade än i andra rum eftersom de måste fungera som tätskikt. Det är också badrummen som det kan uppstå diskussioner om i samband med ett stambyte. I en bostadsrätt med medlemmar som nyligen renoverat sina badrum är stambyten inte alltid så populära. Om ett stambyte genomförs med god timing i förhållande till badrummens ålder så är det dock ett fantastiskt tillfälle att förbättra boendekvalitén och göra badrummen mer personliga.

Man brukar säga att tätskikten i ett badrum har ungefär 30 års livslängd. Det kan vara en bra idé att genomföra stambyten med 30 års mellanrum, trots att rörstammar bör kunna hålla betydligt längre än så. Annars är det bra att planera in för renovering av badrummen mitt emellan två stambyten. Som fastighetsägare bör du alltid ha en öppen dialog med de boende i fastigheten om när nästa stambyte i badrum beräknas ske. Då kan de själva avgöra om de vill investera i en badrumsrenovering eller vänta på stambytet.

Hur påverkas badrummet vid ett stambyte?

Under större delen av den tid som ett stambyte pågår kan badrummen inte användas som vanligt. Stammarna är i regel dragna inne i golv och väggar, för att de inte ska vara i vägen och för att det är platsbesparande. Det betyder dock att stammarna måste friläggas för att ett stambyte ska kunna genomföras. I de flesta fall rivs badrummen ut helt och hållet under ett stambyte. Det går inte att reparera ett tätskikt efter det att golvet brutits upp så helrenovering av badrum efter det att stammarna är bytta är det enda alternativet.

Åtgärder vid stambyte i badrum

Hur rivningsarbetet går till beror på vad golven och väggarna är gjorda av. Betonggolv behöver bilas upp. Det är ett tungt jobb och det kommer att låta och damma en hel del under tiden. Att montera nya rörstammar går sedan relativt fort när de gamla väl är utrivna. Rören kan placeras så att badrummet får en annan planlösning än det tidigare haft. Avlopp kan dras så att det är möjligt att flytta till exempel ett badkar eller en toalett till en annan plats i rummet.

Det största arbetsmomentet när det gäller stambyte i badrum är att bygga upp det igen. Där handlar det om att återställa golvkonstruktionen så att rören är dolda på samma sätt som tidigare. Sen görs ett tätskikt enligt konstens alla regler och ovanpå det placeras önskat ytskikt på väggar och golv. Ofta är det kakel och klinkers som gäller då det är snyggt och lättskött. Nya vitvaror och detaljer som avloppsbrunnar, belysning, strömbrytare och väggskåp monteras vanligtvis enligt önskemål från lägenhetsinnehavaren. 

Sist men inte minst städas badrummet och “överlämnas” till lägenhetsinnehavaren. Att se resultatet efter ett stambyte i badrum är något att se fram emot!

Viktiga saker att tänka på i samband med stambyte i badrum

Det finns några viktiga delar att vara vaksam på gällande ett stambyte i badrum:

 • Om olika entreprenörer anlitas för arbetet är det viktigt med en byggledare som kan samordna stambytet och fungera som beställarens kontaktperson under hela processen.
 • Välj rätt metod. Ett kassett-stambyte där stammarna läggs i en kassett längs väggen går fortare att genomföra än ett traditionellt stambyte i badrum. Det gör dessutom stammarna lättare att inspektera, men det tar upp plats och påverkar hur badrummet kan inredas.
 • Det är viktigt att boende i förväg får detaljerad information om vad som kommer att ske i deras i lägenheter och att de i lugn och ro kunnat göra individuella val gällande inredningen efter ett stambyte i badrum.
 • Det måste finnas effektiva rutiner för städning och skydd av de delar av bostaden som ligger i anslutning till badrummen, det sker vanligtvis me avskärmning med plast.
 • Det måste finnas provisoriska lösningar redo för de perioder då ett badrum inte kan användas som normalt.

Så kan Danixo hjälpa er vid stambyte i badrum

Danixo har 40 års erfarenhet av stambyte i badrum och våra stamkonsulter kan ge er det stöd ni behöver under hela eller delar av stambytet. Vi kan till exempel se till så att ni har en erfaren byggledare på plats under ett stambyte i badrum och hjälpa till med att upphandla entreprenörer med erfarenhet av att skapa just badrumsmiljöer som passar i er fastighet. Vi kan även erbjuda en stamkonsult som är certifierad kontrollansvarig, en funktion som krävs vid stambyten.

Vi har ett stort kontaktnät i branschen och kan hjälpa er att välja rätt entreprenörer som är experter på just er typ av fastighet och era behov vid stambyte i badrum.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm