Relining eller stambyte

Har det blivit dags att genomföra ett stambyte eller relining av de befintliga stammarna i er fastighet? Oavsett vilket är det fråga om ett stort projekt och det är viktigt att ta rätt beslut. Danixo är stambyteskonsulter och vi arbetar med alla vanligt förekommande metoder. Efter att vi genomfört en besiktning av befintliga avloppsrör och stammar för tappvatten kan vi gå igenom hur förutsättningarna för ett stambyte eller relining ser ut i er fastighet. Men redan innan ni tar kontakt med en konsult eller en entreprenör är det flera saker som det bra att känna till.

Vad är skillnaden mellan relining och stambyte?

Under ett stambyte i Stockholm ersätts gamla avloppsrör och vattenledningar och ibland även el- och ventilationsstammar med nya. Relining innebär att befintliga rör och vattenledningar kläs invändigt med ett skikt som gör att livslängden förlängs.

Stambyte eller relining – vilka faktorer avgör vad man ska välja?

Kort uttryckt kan man säga att valet mellan stambyte och relining handlar om tre saker; kvalitén på de gamla stammarna, hur stora olägenheter de boende är beredda att acceptera under genomförandefasen och om ekonomiska faktorer.

Om stammarna i en fastighet är i bra skick är grundregeln att man kan genomföra en relining. Om stammarna är i sämre skick är ett traditionellt stambyte det enda alternativet. Man vill heller inte göra en relining för tidigt, innan det verkligen behövs, eftersom det är en stor utgift. Det gäller att pricka in tidsspannet där man kan förlänga stammarnas livslängd genom relining, innan de blivit så dåliga att ett traditionellt stambyte behövs. För att klara den avvägningen behöver man filma avlopp och genomföra en mycket noggrann rörinspektion.

För många fastighetsägare och bostadsrätts- eller hyresrättsföreningar handlar valet mellan relining och stambyte om ett ekonomiskt övervägande. Relining är mycket billigare på kort sikt. 

För de enskilda medlemmarna kan det vara frestande att välja relining. Detta eftersom de kanske inte ens bor kvar den dag reliningen inte längre räcker till och stammarna måste bytas. Det kan också finnas boende i en hyresrätt eller bostadsrätt som får svårt att klara de höjda avgifterna eller hyrorna som i regel blir en följd av att ett stambyte genomförs.

Fördelar med relining

Ett traditionellt stambyte innebär att ytskikt, tätskikt och våtrummens stomme bryts upp för att gamla stammar ska kunna ersättas med nya. Ett tätskikt kan inte lagas med tillfredsställande resultat utan det måste bytas ut helt och hållet. En stor del av detta arbete kan man undvika med relining. Relining kan genomföras utan att man behöver riva fastighetens konstruktion. 

Det är ett dammigt, bullrigt och tidskrävande arbete att frilägga stammar i en fastighet. Det faktum att ett stambyte tar längre tid innebär också att de boende i fastigheten blir utan vatten och badrum under betydligt längre tid än när en relining genomförs. När Danixo genomför ett stambyte eller relining finns det alltid provisoriska toaletter och duschar tillgängliga men vardagen påverkas ändå, det kan man inte komma ifrån.

Fördelar med ett traditionellt stambyte

Relining innebär inte att man inte behöver byta ut stammarna. Hur man än går till väga så har stammarna vid ett ordentligt genomfört stambyte längre livslängd än gamla stammar som infodrats med ett nytt rör innanför det gamla eller flytande tätskikt. Med en relining skjuter man bara stambytet på framtiden.

Att badrum bryts upp under ett stambyte innebär att de renoveras efteråt. Ett stambyte är alltså inte bara en osynlig åtgärd som säkrar viktiga funktioner i en fastighet utan även ett tillfälle att förnya våtutrymmen. I den totala kostnaden för ett stambyte ingår nyrenoverade badrum. Om inte bara stammarna utan även badrummen behöver bytas ut är ett stambyte ett bättre alternativ än relining. Det finns också en fördel med att frilägga de gamla stammarna och det är att problem med fukt kan upptäckas och man får en chans att torka ur konstruktionen.

Så kan Danixo hjälpa er vid valet mellan relining eller stambyte

Danxio kan bidra med allt från rådgivning till upphandling av byggtjänster och projektledning vid stambyte och relining i både hyresrätter och bostadsrätter. Vi har mångårig erfarenhet av detta. Vi kan också hjälpa er att avgöra om relining eller ett stambyte är det bästa valet utifrån förutsättningarna i just er fastighet. Ta gärna kontakt med oss via formulerat för ett första möte.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm