Hur går stambyte till?


Stambyte och hur det går till i en fastighet handlar till största delen om vilken typ av stambyte teknik man använder sig utav vid utförandet. Det finns flera olika stambyte tekniker som används för olika typer av fastigheter och byggnader. På den här sidan beskriver vi hur respektive metod går till samt vilka för och nackdelarna är med respektive teknik. När du läst informationen på denna sida om ämnet ”hur går stambyte till” så kommer du ha en bättre förståelse om vad arbetet handlar om. Det går också bra att kontakta oss direkt så hjälper vi dig med dina frågor kring hur ett stambyte går till samt hur vi kan hjälpa dig med stambyte i din fastighet.

Vi på Danixo har mångårig erfarenhet av stambyten i såväl bostadsrättsföreningar som hyresgästföreningar och har stor vana av att arbeta och projektleda ett stambyte med alla dom olika metoder som finns på marknaden.

Hur genomförs ett stambyte?

Ett stambyte kan oavsett vilken metod som används delas in i tre stora steg se nedan:

Steg 1 – Planerings fasen

Planerings fasen är den del av ett stambyte som sätter grunden till hela genomförandet. Det handlar om att planera in hela arbetet i förväg och välja ut lämplig metod för genomförandet. Läs mer på Checklista vid stambyte för att förstå omfattningen vid planerings fasen.

Steg 2 – Genomförande fasen

Genomförande fasen är den fysiska delen av ett stambyte med byte av stammarna. Oavsett vilken metod som används så handlar genomförande fasen om det fysiska arbetet i fastigheten när man byter ut dom gamla stammarna emot nya.

Steg 3 – Besiktning

Besiktning handlar om att kontrollera att alla arbeten är utförda enligt kontrakt och utfört enligt den svenska bygglagstiftningen. Den svenska bygglagstiftningen ger ett starkt skydd vid genomförandet av ett stambyte och varje del av arbetet besiktigas och kontrolleras av certifierade fackmän som säkerhetställer att alla arbeten är utförda enligt gällande krav.

Olika metoder av stambyte

Hur ett stambyte går till beror på vilken typ av metod man använder sig utav och de olika varianter av metoder man talar om är:

 • Traditionellt stambyte
 • Partiellt stambyte
 • Kassett stambyte
 • Prefab stambyte

Vi kommer gå igenom respektive metod på denna sida..

Hur ett traditionellt stambyte går till

Ett traditionellt stambyte är den klassiska och mest välbeprövade stambyte teknik som används på marknaden. Denna teknik utförs genom att man byter ut samtliga gamla stammar och rör i fastigheten och sedan återuppbygger alla berörda tätskikt som påverkats under bytet av stammarna. Ett traditionellt stambyte har funnits och gått till på samma sätt så länge det funnits stammar och rör i fastigheter.

Här nedan beskriver vi i detalj hur ett traditionellt stambyte går till ifrån början till slut.  Man kan enklast dela in ett traditionellt stambyte i följande tre delmoment:

• Steg 1 – Rivning
• Steg 2 – Byte av stammar
• Steg 3 – Återuppbyggnad

Steg 1 – Rivning

Under ett traditionellt stambyte börjar man alltid först med att riva ut alla ytskikt överallt där det finns stammar och rör som ska bytas ut. Dom utrymmen som oftast blir påverkade är: Badrum, wc, kök, tvättstuga, källare, trapphus, korridorer och även andra utrymmen där stammar och rör är placerade.
Rivningsarbete innebär att att man river bort allt ytskikt som krävs för att komma åt dom bakomliggande stammarna som till stora delar är placerade inuti väggar och golv. Dom delar som till störst del påverkas av rivningsarbetet under ett traditionellt stambyte är badrum och kök som har både stammar för avlopp och vatten som ska bytas ut. Rivningsarbetet i badrum innefattar att man även river tätskikten som sedan måste göras om på nytt. Det är därför ett traditionellt stambyte alltid innefattar badrumsrenovering då tätskikten inte kan lagas när man rivit det gamla som man måste göra för att kunna byta ut stammarna och rören.

Steg 2 – Byte av stammar

När man rivit ut alla ytskikten under ett traditionellt stambyte så är det dags och byta ut alla gamla stammarna och rör som finns i fastigheten mot nya. Under denna process ser man till och byter ut både dom stående stammarna som går igenom lägenheterna, samt alla stammar och rör inuti själva lägenheten som i tex badrum och kök. När man bytt ut alla stammar och rör så kopplar man sedan samman alla stammar och rör så att blir ett komplett ihopkopplat rörsystem för hela fastigheten. När detta arbete är gjort så provtrycker man alla stammar och rör för att säkerhetställa att allt är tätt och fungerande. Sedan är det dags för återuppbyggnad av ytskikten.

Steg 3 – Återuppbyggnad

När alla stammar och rör är utbytta är det dags för att återställa alla ytskikt. Det innebär att man bygger upp alla väggar och golv samt sätter nytt tätskikt i våtutrymmena. När tätskikten är på plats monterar man sedan kakel och klinker och sedan installerar man armaturerna för: Wc-stol, kommod, handfat, blandare, badkar med mera. Även andra utrymmen som

Hur ett partiellt stambyte går till

Ett partiellt stambyte går till på samma sätt som ett traditionellt stambyte. Skillnaden är att man inte byter ut alla stammar i ett svep utan byter stammar i vissa utrymmen och väntar med de andra till ett senare tillfälle. Den stora fördelen med att göra ett partiellt byte av stammarna är att de boende får större möjlighet att välja när stambytet ska ske i just deras lägenhet. Det är dock inte lika tids- eller kostnadseffektivt som att genomföra ett traditionellt byte av stammarna.

Hur ett kasett stambyte går till

Ett kassett stambyte går till på samma sätt som ett traditionellt stambyte. Skillnaden är att man vid ett kassett stambyte placerar alla stammar och rör i en prefabricerad våtrums kassett. En våtrums kassett är som en stålram ifrån golv till tak som har en inbyggd spolcistern och en vägghängd toalett där alla installationer ryms inom samma utrymme.


Ett kassett stambyte går till på samma sätt som vid ett traditionellt stambyte där man river ut alla ytskikten och river dom gamla stammarna och rören i väggarna och i golv. Sedan tar man nya håll i bjälklaget där dom nya stammarna ska installeras. Man installerar sedan dom nya stammarna och rören i kassetten som kan beskrivas som en stålram ifrån golv till tak inuti badrummet som rymmer alla stammar, rör och installationer samt spolcistern till den vägghängda toaletten. Kassetten går fort och installera och är lättåtkomlig efter färdigställande vid framtida servicearbeten då alla installationer ryms inom kassetten. Det som är viktigt och känna till är att våtrums kassetter endast kan installeras i badrum och på toaletter.

Hur ett prefab stambyte går till

Ett prefab stambyte går till på så sätt att man installerar ett nytt prefabricerat badrum inuti det gamla och befintliga badrummet. Det är ett precis som det låter ett prefabricerat badrum som projekterats med hjälp av cad-teknik och sedan byggs upp på fabrik för att sedan packas ihop och levereras och installeras på plats av ett specialutbildat arbetslag.

När man gör ett prefab stambyte så river man inte dom gamla stammarna, istället så rengör man dom gamla stammarna med en speciell teknik och sedan pluggar man stammarna och låter dom sitta kvar på sin befintliga plats. Sedan installerar man nya stammar utanpå väggarna på samma sätt som vid ett kassett stambyte. Därefter byggs ett nytt badrum upp inuti det gamla med en våtrums kassett där alla installationer är samlade. Dom nya stammarna borras in i det nya badrummet. Den nya prefabricerade badrums modulen installeras ca 3 cm utanför den gamla väggen vilket skapar en luftspalt mellan den nya och gamla väggen. Tanken är att det i luftspalten ska cirkulera luft genom ventilering och effektivt torka upp all fukt.

Precis som vid kassett stambyte så kan endast ett prefab stambyte endast användas i badrum och på toaletter.

Viktiga saker att tänka på vid val av metod för stambyte

Ofta är det ganska tydligt vilken typ av metod som passar i en viss fastighet. De befintliga rörstammarnas skick är en avgörande faktor. Valet av metod för stambyte handlar ofta om ekonomi och en långsiktig plan för fastigheten. Där är det viktigt att se till fastighetens ekonomi i ett längre perspektiv. Om det saknas pengar i en förening eller bolaget som äger fastigheten, och om det inte finns möjlighet att ta nya lån och höja avgifterna i föreningen, kan det vara nödvändigt att välja en metod som kostar mindre än ett traditionellt stambyte.

Så kan Danixo hjälpa er

Danxio tillhandahåller stambyte konsulter som kan gå in i olika faser och hjälpa till med enskilda delar av ett projekt. Till exempel:

 • Projektering och upphandling av de byggtjänster som krävs för genomförandet. 
 • Genomföra en rörinspektion och filma avlopp innan ett årsmöte tar beslut om stambyte i en bostadsrätt. 
 • Stå för besiktningen efter det att ett byte av stammarna är genomfört, Danixo är certifierat som kontrollansvarig.

Söker ni en partner som tar helhetsansvar från det första förutsättningslösa mötet till den sista besiktningen kan vi också hjälpa er. Vi är vana vid att agera “spindeln i nätet” i stora projekt som involverar flera konsulter och entreprenörer.

Har ni idéer om andra projekt som kan genomföras i samband med ett byte av stammar? Vi har bred erfarenhet inom bygg och det är ofta väldigt kostnadseffektivt att till exempel omvandla outnyttjade utrymmen till boyta eller att byta värmesystemet.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm