Hur går stambyte till?

Hur ett stambyte går till beror på vilken metod som valts. Här kommer vi ge en översiktlig beskrivning av hur ni kan genomföra ett stambyte med dom olika metoder som finns.

Vi på Danixo har mångårig erfarenhet av stambyten i såväl bostadsrättsföreningar som hyresgästföreningar och har stor vana av att arbeta och projektleda ett stambyte med alla dom olika metoder som finns på marknaden.

Hur genomförs stambyte?

Ett stambyte kan oavsett vilken metod som används delas in i tre stora steg se nedan:

Steg 1 – Planerings fasen

Planerings fasen är den del av ett stambyte som sätter grunden till hela genomförandet. Det handlar om att planera in hela arbetet i förväg och välja ut lämplig metod för genomförandet. Läs mer på Checklista vid stambyte för att förstå omfattningen vid planerings fasen.

Steg 2 – Genomförande fasen

Genomförande fasen är den fysiska delen av ett stambyte med byte av stammarna. Oavsett vilken metod som används så handlar genomförande fasen om det fysiska arbetet i fastigheten när man byter ut dom gamla stammarna emot nya.

Steg 3 – Besiktning

Besiktning handlar om att kontrollera att alla arbeten är utförda enligt kontrakt och utfört enligt den svenska bygglagstiftningen. Den svenska bygglagstiftningen ger ett starkt skydd vid genomförandet av ett stambyte och varje del av arbetet besiktigas och kontrolleras av certifierade fackmän som säkerhetställer att alla arbeten är utförda enligt gällande krav.

Olika metoder av stambyte

Hur ett stambyte går till beror på vilken typ av metod man använder sig utav och de olika varianter av metoder man talar om är:

 • Traditionellt stambyte
 • Partiellt stambyte
 • Kassett stambyte
 • Prefab stambyte

Vi kommer gå igenom respektive metod på denna sida..

Hur ett traditionellt stambyte går till

Ett traditionellt stambyte innebär att samtliga stammar för vatten och avlopp byts ut på en gång. Ett traditionellt stambyte är den mest omfattande och tidskrävande metoden för byte av stammar. Golv och väggar bryts upp där stammarna sitter. För det mesta innebär ett traditionellt byte av stammarna att hyresrätter och bostadsrätter får helt nya badrum som del av stambytet eftersom man bryter tätskikten i badrummet när man byter ut stammarna.

Hur ett partiellt stambyte går till

Ett partiellt stambyte går till på samma sätt som ett traditionellt stambyte. Skillnaden är att man inte byter ut alla stammar i ett svep utan byter stammar i vissa utrymmen och väntar med de andra till ett senare tillfälle. Den stora fördelen med att göra ett partiellt byte av stammarna är att de boende får större möjlighet att välja när stambytet ska ske i just deras lägenhet. Det är dock inte lika tids- eller kostnadseffektivt som att genomföra ett traditionellt byte av stammarna.

Hur ett kasett stambyte går till

Ett kassett stambyte innebär att stammarna placeras i en skyddande kassett längs väggen i badrummet. Rummets yta minskar något på grund av det. Golvet behöver brytas upp men detta är ändå en metod som sparar tid jämfört med ett traditionellt byte av stammarna. En annan stor fördel med ett kassett stambyte är att det blir lättare att kontrollera och byta rörstammar i framtiden.

Hur ett prefab stambyte går till

Ett prefab stambyte bygger på en relativt ny metod där man istället för att bila upp väggar och golv för att frilägga de gamla stammarna bygger vad som kan liknas vid ett rum i rummet. De nya stammarna placeras på golvet och sedan lägger man på nya tätskikt och ytskikt. Det gör att man slipper flera arbetsmoment. Denna metod används i badrum och innebär att rummet blir något mindre. Det går dock fortare att genomföra än ett traditionellt stambyte. Prefab stambyten kan dock inte genomföras i alla fastigheter.

Viktiga saker att tänka på vid val av metod för stambyte

Ofta är det ganska tydligt vilken typ av metod som passar i en viss fastighet. De befintliga rörstammarnas skick är en avgörande faktor. Valet av metod för stambyte handlar ofta om ekonomi och en långsiktig plan för fastigheten. Där är det viktigt att se till fastighetens ekonomi i ett längre perspektiv. Om det saknas pengar i en förening eller bolaget som äger fastigheten, och om det inte finns möjlighet att ta nya lån och höja avgifterna i föreningen, kan det vara nödvändigt att välja en metod som kostar mindre än ett traditionellt stambyte.

Så kan Danixo hjälpa er

Danxio tillhandahåller stambyteskonsulter som kan gå in i olika faser och hjälpa till med enskilda delar av ett projekt. Till exempel:

 • Projektering och upphandling av de byggtjänster som krävs för genomförandet. 
 • Genomföra en rörinspektion och filma avlopp innan ett årsmöte tar beslut om stambyte i en bostadsrätt. 
 • Stå för besiktningen efter det att ett byte av stammarna är genomfört, Danixo är certifierat som kontrollansvarig.

Söker ni en partner som tar helhetsansvar från det första förutsättningslösa mötet till den sista besiktningen kan vi också hjälpa er. Vi är vana vid att agera “spindeln i nätet” i stora projekt som involverar flera konsulter och entreprenörer.

Har ni idéer om andra projekt som kan genomföras i samband med ett byte av stammar? Vi har bred erfarenhet inom bygg och det är ofta väldigt kostnadseffektivt att till exempel omvandla outnyttjade utrymmen till boyta eller att byta värmesystemet.


Kontakta oss idag för mer information


  Vad våra kunder säger

  Vår bostadsrättsförening anlitade Jan Schönborg hos Danixo för komplett projektledning av stambyte, ny tvättstuga, inredning av råvind till en stor lägenhet, ny hiss, nytt el-rum, fönsterenovering, balkongrenovering och trapphusrenovering m.m. Vårt samarbete har under vårt stambyte och våra andra komplexa renoveringar i fastigheten fungerat utmärkt och vi lämnar därför våra varmaste rekommendationer.

  Marzena Skuldra Lundgren

  Styrelsen - Brf Kejsaren 18

  Sibyllegatan 31, Stockholm

  Brf fågelbacken anlitade Jan Schönborg hos Danixo som projektering, projekt och byggledare för vårt stambyte på 29st lägenheter år 2018. Vi som beställare och konsult kan se tillbaka på en väl genomförd entreprenad. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete under hela stambytet och lämnar våra varmaste rekommendationer.

  Dag Hermelin

  Ordförande - Brf fågelbacken

  Gyllenstiernsgstan 18, Stockholm

  Vi anlitade Danixo för komplett projektledning av vårt stambyte för vår brf med 55 lgh år 2020 i Vasastan. Vi är mycket nöjda över samarbetet och allt har skötts klanderfritt och på ett professionellt sätt genomgående. Vi som styrelse rekommenderar varmt Danixo som projektledare.

  Amir Golkar

  Ordförande - Brf Hagagatan 52-54

  Hagagatan 52-54, Stockholm